European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mechanistic and Pharmacological studies of transition-metal ABC transporters that are essential to bacterial virulence

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe cele antybiotykoterapii

Europejscy naukowcy pracowali nad walidacją specyficznych białek bakteryjnych jako nowych celów antybiotyków.

Zdrowie icon Zdrowie

Pojawienie się bakteryjnych szczepów antybiotykoopornych jest istotnym problemem w dziedzinie zdrowia. Wydaje się, że społeczności naukowej kończą się skuteczne antybiotyki, podczas gdy przemysł farmaceutyczny zmniejsza liczbę nowych antybiotyków w trakcie badań i linii rozwojowej. Podkreśla to wyraźnie potrzebę nowatorskich rozwiązań przeciwbakteryjnych. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu METAL TRANSPORTERS (Mechanistic and pharmacological studies of transition-metal ABC transporters that are essential to bacterial virulence) badali potencjał transporterów kasety wiążącej ATP (ABC) jako nowych celów antybiotyków. Transportery ABC to białka transbłonowe, które wykorzystują energię ATP do przeprowadzania ważnych procesów biologicznych, w tym transferu różnych molekuł przez błony. Członkowie konsorcjum byli szczególnie zainteresowani transporterem MntABC laseczki wąglika (Bacillus anthracis). MntABC odpowiada za transfer różnych jonów metali przez błonę bakteryjną, odgrywając kluczową rolę w zjadliwości. Naukowcy porównali funkcje różnych bakteryjnych transporterów ABC, aby określić ich strukturę i mechanizm działania. Odkryto, że różne transportery ABC działają nie tylko w oparciu o specyficzne dla danej roli mechanizmy, lecz również przejawiały pamięć konformacyjną. Ponadto zwalidowano funkcje MntABC w importowaniu manganu i odkryto molekuły, stanowiące jego potencjalnie użyteczne inhibitory. Co intrygujące, cynk okazał się silnym inhibitorem MntABC, tak więc bogata w cynk dieta może być odpowiednia w leczeniu wąglika. Reasumując, projekt dostarczył fundamentalnej wiedzy na temat struktury i funkcjonowania bakteryjnych transporterów metali. Biorąc pod uwagę rolę tych białek w patogenezie chorób wywołanych przez wiele klinicznie istotnych bakterii, w tym Streptococcus pneumonia, Mycobacterium tuberculosis i Salmonella typhi, omawiane odkrycia mają istotne implikacje kliniczne.

Słowa kluczowe

Antybiotyk, oporność, ATP, transportery ABC, laseczka wąglika, wąglik, cynk

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania