CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Technology Development of Remote Phosphor for Avionic Cockpit Displays

Article Category

Article available in the following languages:

Debiut rozwiązań oświetleniowych z użyciem fosforu oddalonego w awionice

Technologie oświetleniowe z użyciem diod LED stopniowo zaczynają dominować we wszystkich strefach oświetlenia samolotu, spełniając krytyczne wymagania przemysłu lotniczego jako źródło światła o małej mocy, małych rozmiarach i wysokiej niezawodności. Badacze finansowani ze środków UE opracowali nową technologię, która ma nie tylko podnieść jakość oświetlenia LED, ale także poprawić jego dystrybucję w ekranach kokpitu nawet przy jaskrawym świetle słonecznym.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Obecnie ekrany kokpitu wykorzystują technologię wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (LCD), która zasadniczo składa się z dwóch elementów: szklanej warstwy ciekłokrystalicznej i przeciwoświetlenia (LED), które stanowi jedyne źródło światła. Jednak w niemal każdym wyświetlaczu LCD występuje problem niejednorodności. Dzięki finansowaniu ze środków UE projektu DERPHOSA (Technology development of remote phosphor for avionic cockpit displays), cztery firmy europejskie połączyły siły, by opracować nową koncepcję przeciwoświetlenia opartą na fosforze oddalonym, która stanowi prostsze rozwiązanie dające stabilniejszą wydajność barw. Zaawansowana koncepcja przeciwoświetlenia opartego na fosforze oddalonym rozwija obecne trójkolorowe lub białe przeciwoświetlenia LED. Niebieska dioda LED oświetla warstwę fluorescencyjnego fosforu, przekształcając niebieską długość fali w bardzo stabilne, regulowane białe światło. Fosfor jest nakładany warstwowo na podłoże w odległości od kości LED. Straty reakcyjne między fosforami a kością LED są zatem zminimalizowane, co pozwala uzyskać wyższy strumień świetlny i lepszą wydajność barw. Dzięki wyeliminowaniu konieczności użycia licznych źródeł światła, złożonych układów elektronicznych i oprogramowania kontrolnego do korygowania różnic w barwach, technologia ta znacznie upraszcza zespół przeciwoświetlenia LCD. Oferuje ona także wysoką niezawodność i obniżone koszty konserwacji. Działania w ramach projektu poświęcono głównie adaptacji fluorescencyjnych fosforów do długości fali światła niebieskiego i dostrojeniu ich do filtra barw LCD. Badacze wdrożyli koncepcję przeciwoświetlenia opartego na fosforze oddalonym zarówno w zastosowaniach oświetlenia bezpośredniego, jak i krawędziowego. Nowe wyświetlacze osiągnęły zadowalające wyniki podczas testów walidacyjnych na wysokości 10 km i przy jaskrawym świetle słonecznym, zapewniając lepszy kontrast i większą klarowność niż te stosowane obecnie. Oprócz lepszej jakości obrazu, innowacyjne rozwiązanie zespołu DERPHOSA łączy w sobie wyższą wydajność energetyczną i niższą masę w porównaniu z obecnymi trójkolorowymi lub białymi przeciwoświetleniami LED. Wyniki projektu rozpowszechniono za pośrednictwem strony internetowej, biuletynu i podczas konferencji. Film poświęcony projektowi można zobaczyć tutaj.

Słowa kluczowe

Fosfor oddalony, awionika, LED, samolot, ekrany kokpitu, LCD, przeciwoświetlenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania