Skip to main content

Highly efficient new generation synthetic RNA-replicon based vaccine

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szczepionka na grypę na bazie RNA

Trwają nadal prace nad skuteczną szczepionką na grypę. Niedawno naukowcy europejscy scalili w tym celu wirusowe RNA z nanocząstkami. Ten nowy układ ma pewne zalety, dzięki którym jest bardzo obiecujący.

Zdrowie

Wirus grypy ma ogromną zdolność do mutowania i przechodzenia w różne podtypy każdego roku. Coroczne epidemie grypy ukazują nieskuteczność bieżących szczepionek. Syntetyczna, łatwo adaptująca się szczepionka mogłaby zapewnić ochronę przed różnymi podtypami wirusa grypy. Przedmiotem finansowanego przez UE projektu REPLIXCEL (Highly efficient new generation synthetic RNA-replicon based vaccine) było opracowanie szczepionki na wirus grypy na bazie RNA. W projekcie REPLIXCEL uczestniczyły dwa małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dwie uczelnie, które zapewniały wiedzę ekspercką. Zaprojektowana szczepionka zawierała konstrukty RNA w nośnikach z nanocząstek, dostarczających je do komórek dendrytycznych. Replikon RNA ma zdolność do replikacji w cytoplazmie bez wywoływania infekcji. Umożliwia jednocześnie ekspresję białek. Uzyskując wiele kopii RNA, replikon zwiększa obciążenie antygenem powyżej poziomu uzyskiwanego z zastosowaniem konwencjonalnych szczepionek. Zdarzenia te ściśle naśladują zakażenie wirusowe i wywołują zarówno humoralną, jak i komórkową odpowiedź immunologiczną. W projekcie REPLIXCEL stworzono konstrukty kodujące antygeny wirusa (podtyp hemaglutyniny H5 i nukleoproteina) oraz lucyferazę, ułatwiającą analizę skuteczności celowania w komórki dendrytyczne. Badacze funkcjonalizowali nanocząstki ligandami, aby były one jeszcze ściślej nakierowane na te komórki. Stosowali też adjuwanty na bazie lipopeptydów, aby aktywować kostymulatory komórek dendrytycznych i usprawnić prezentację antygenu. Aby zwiększyć skuteczność uwalniania RNA w obrębie komórki nośniki nanocząstkowe zawierały grupy kationowe. Podawanie in vivo szczepionki REPLIXCEL wywoływało swoistą odpowiedź immunologiczną przeciwko hemaglutyninie i nukleoproteinie grypy. Sukces projektu REPLIXCEL stał się inspiracją dla finansowanego w ramach 7PR projektu UNIVAX, którego celem jest przeprowadzenie przedklinicznego etapu przygotowania szczepionek RNA na grypę. Szczepionka ta pozwalałaby zwiększyć poziom ochrony przed grypą i utrzymać skuteczność po pojedynczym zastosowaniu, możliwe więc, że już niedługo dostępna będzie skuteczna i uniwersalna szczepionka na grypę.

Słowa kluczowe

RNA, grypa, szczepionka, nanocząstki, komórki dendrytyczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania