Skip to main content

Assessment of dermal absorption of organic flame retardant chemicals using 3D-in vitro human skin models

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa metoda badania wchłaniania substancji przez skórę

Naukowcy znaleźli nowy sposób na badanie wchłaniania toksycznych uniepalniaczy przez skórę, niewymagający prowadzenia testów na zwierzętach.

Technologie przemysłowe

Uniepalniacze to związki chemiczne dodawane do tworzyw sztucznych, tekstyliów i farb w celu hamowania rozprzestrzeniania się ognia. Pomimo ciągłego udoskonalania związki te przedostają się do środowiska, gromadzą w większości organizmów i mogą być toksyczne dla ludzi. ADAPT (Assessment of dermal absorption of organic flame retardant chemicals using 3D-in vitro human skin models) to unijny projekt, w ramach którego zbadano, w jaki sposób uniepalniacze znajdujące się w środkach czystości i produktach użytkowych wchłaniane są przez ludzką skórę. Prace te zrewolucjonizowały badania nad wchłanianiem substancji przez skórę dzięki wykorzystaniu chemii analitycznej i hodowli ludzkich tkanek, zamiast prowadzenia testów na zwierzętach. Zespół stworzył standardowe procedury testowania wchłaniania kilku rodzajów uniepalniaczy przez tkankę skórną wyhodowaną w laboratorium. Uczeni opracowali też zaawansowane modele matematyczne do analizy dużych ilości zgromadzonych danych. Ustalono, że związki uniepalniające łatwiej wchłaniają się w obecności niektórych popularnych kosmetyków (np. kremów nawilżających). Wchłanianie uniepalniaczy jest większe w przypadku małych dzieci niż osób dorosłych. Wchłanianie toksycznych substancji można natomiast ograniczyć poprzez mycie rąk. Projekt ADAPT zrewolucjonizował badania nad działaniem niebezpiecznych związków chemicznych na ludzką skórę, a ich wyniki mogą zostać wykorzystane w dalszych analizach ryzyka. Omawiana inicjatywa będzie pomocna dla specjalistów zdrowia publicznego, prawodawców i naukowców dzięki udostępnieniu im etycznej metody badania skutków narażenia na szkodliwe substancje chemiczne.

Słowa kluczowe

Skóra, toksyczne, uniepalniacze, wchłanianie przez skórę, hodowla tkanek

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania