European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

The origin of novelties and the evolution of biodiversity during the radiation of birds

Article Category

Article available in the following languages:

Anatomia dinozaurów wyjaśnia ewolucję ptaków

Nowe podejście do badania skamielin dinozaurów może wyjaśnić, jakie mechanizmy odpowiadały za zmiany fizyczne prowadzące do zróżnicowanej ewolucji ptaków.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Zdrowie icon Zdrowie

Ptaki wyewoluowały z grupy dinozaurów znanych jako teropody od około 252 do 66 mln lat temu. Dla biologów ewolucyjnych są one istotne z uwagi na sposób, w jaki szybko zróżnicowały się od swoich przodków, teropodów, na wiele nowych form i gatunków. Badacze nie są jednak pewni, co doprowadziło do takiej dywersyfikacji (nazywanej radiacją) ani jak szybko nowe gatunki ptaków ewoluowały. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy ERB (The origin of novelties and the evolution of biodiversity during the radiation of birds) starano się ustalić, w jaki sposób różne części ciała teropodów wyewoluowały i przekształciły się w unikalne cechy ptaków. Wykształcenie się umiejętności latania wymagało unikatowych zmian anatomicznych, które można prześledzić na podstawie skamielin teropodów oraz najwcześniej żyjących gatunków ptaków. Większość badań nad ewolucją skupia się jednak na skamielinach szkieletów w całości, a nie na ich poszczególnych częściach. Zespół projektu ERB analizował rolę, jaką odgrywała każda część ciała w ewolucji gatunku Coelurosauria, podgrupy teropodów, która obejmuje przodków ptaków. Badacze odkryli, że ewolucja różnych części czaszki zachodziła w różnym tempie w różnych kladach Coelurosauria, przy czym twarzoczaszka ewoluowała najszybciej. Podczas analizy pozostałej części szkieletu naukowcy odkryli, że niektóre części ciała ewoluowały w jednakowo szybkim tempie u wielu linii ptaków, natomiast inne ewoluowały powoli. Obręcz barkowa, kończyna przednia, obręcz biodrowa i kończyna tylna ewoluowały szybko. Wyniki projektu ERB podkreślają ważną rolę ewolucji kończyn w wykształceniu u przodków ptaków zdolności latania. Wszyscy przedstawiciele grupy Avialae (grupa teropodów obejmująca latające dinozaury) wykazywali większą różnorodność pod względem cech anatomicznych niż większość innych kladów, a jej szczyt przypadał na okres około 83,6 mln lat temu. Zrozumienie względnego wpływu obszarów anatomicznych szkieletu przedstawicieli grupy Coelurosaurian na radiację ptaków pozwoli na zrozumienie powodów wykształcenia się u ptaków niepowtarzalnych cech z perspektywy funkcjonalnej. Może to pomóc w ustaleniu, czy większa różnorodność ptaków wynikała z wykształcenia się zdolności latania czy też odegrały w tym rolę inne czynniki.

Słowa kluczowe

Dinozaur, ewolucja ptaków, teropody, promieniowanie, anatomiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania