Skip to main content

REHABNET: NEUROSCIENCE BASED INTERACTIVE SYSTEMS FOR MOTOR REHABILITATION

Article Category

Article available in the folowing languages:

Spersonalizowana i interaktywna rehabilitacja po udarze

Koszty społeczno-ekonomiczne udarów zwiększają się wraz ze starzeniem się populacji europejskiej, istnieje więc zapotrzebowanie na skuteczne i niedrogie programy rehabilitacji poudarowej. Naukowcy z UE dokonali znaczących postępów na polu nowatorskich schematów rehabilitacji.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Wspomagane komputerowo narzędzia do rehabilitacji wymagają bardzo dobrej kontroli motorycznej i w związku z tym nie są odpowiednie dla pacjentów, u których jest ona znacząco upośledzona. Co za tym idzie, wiele osób po przebytym udarze nie może z nich skorzystać. Uczestnicy projektu REHABNET (REHABNET: Neuroscience based interactive systems for motor rehabilitation) wykorzystali innowacyjne podejście, aby rozwiązać ten naglący problem. Naukowcy z powodzeniem stworzyli hybrydę interfejsu mózg-komputer (BCI) i systemu wirtualnej rzeczywistości (VR), która ocenia możliwości użytkownika i dynamicznie dostosowuje poziom trudności. Ten bazujący na obrazowaniu motoryki system BCI, ściśle dostosowany do potrzeb pacjentów, korzysta ze środowiska VR do treningu poprzez granie, połączonego z neurologicznym sprzężeniem zwrotnym poprzez wykorzystanie wielomodalnych technologii czujników. Scenariusze trenowania poprzez granie dotyczą zdolności zarówno poznawczych jak i motorycznych. Cztery scenariusze rehabilitacji obejmują oburęczny trening motoryczny, podwójny trening motoryczno-poznawczy oraz symulację miasta do ćwiczenia czynności w życiu codziennym. Badania pilotażowe i długoterminowe pokazały korzyści płynące z długotrwałego treningu VR w porównaniu do istniejących wcześniej systemów rehabilitacji. Kwestionariusze do samodzielnego raportowania przez pacjentów ujawniły ponadto ich pozytywne opinie o nowym systemie. Zaprojektowany do użytku domowego zestaw narzędzi REHABNET jest niezależny od platformy systemowej i łatwo dostępny na całym świecie jako aplikacja (Reh@Mote). Wyniki projektu poszerzają wiedzę o czynnikach wpływających na zdrowienie po przebytym udarze i przyczynią się do udoskonalenia strategii rehabilitacyjnych w przyszłości. Co istotniejsze, te tanie zestawy narzędzi pomogą również pacjentom z poważnymi deficytami motorycznymi i poznawczymi. Trwają działania na rzecz wykorzystanie komercyjnego tych wyników poprzez umowy o transferze technologii.

Słowa kluczowe

Rehabilitacja po udarze, kontrola motoryczna, REHABNET, interfejs mózg-komputer, rzeczywistość wirtualna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania