Skip to main content

eVV - endoVascularVision: new endoscopic tools for real time vascular assisted vision

Article Category

Article available in the folowing languages:

Trzecie oko dla chirurgów naczyniowych

Systemy wspomagane komputerowo mogą ulepszać obraz dostępny dla chirurgów wykonujących mało inwazyjne zabiegi endoskopowe, co pozwala poprawiać bezpieczeństwo pacjentów i powtarzalność wyników. W ramach jednego z projektów badawczych finansowanych przez UE opracowano zaawansowane narzędzia endoskopowe, które dodatkowo pozwalają wizualizować struktury naczyniowe.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Projekt ENDO-VV (eVV - endovascularvision: New endoscopic tools for real time vascular assisted vision) stanowił inicjatywę partnerską instytucji akademickich i przemysłu. Partner przemysłowy dostarczył już wcześniej prototyp dowodzący poprawności koncepcji i patent na metodę wizualizacji endoskopowych z wykorzystaniem podczerwieni i segmentacji widmowej. Celem projektu było opracowanie całkowicie funkcjonalnego prototypu systemu oprzyrządowania endoskopowego dla potrzeb badań przedklinicznych. Poczyniono znaczne postępy, między innymi opracowując odporny algorytm segmentacji do wykrywania naczyń powierzchniowych z wykorzystaniem światła widzialnego i podczerwonego. Badacze przygotowali też w pełni funkcjonalny sprzęt wspomagający zabiegi chirurgiczne w warunkach doświadczalnych i na ludziach. W pełni funkcjonalny prototyp systemu ENDO-VV wyposażono w wieżę endoskopową z podwójnymi ekranami, które w czasie rzeczywistym wyświetlają obraz konwencjonalny i symulację obrazu naczyń. Zastosowanie systemu w chirurgii przyniosło dobre wyniki, jednak stwierdzono problemy z wykrywaniem naczyń ukrytych i naczyń w błonie podśluzowej oraz pewne trudności w rzeczywistych warunkach klinicznych, na przykład podczas przemieszczeń i zmian głębokości. Ze względu na ograniczenia projektu, przede wszystkim czasowe, badacze skierowali swoją uwagę na badanie nowych metod oświetlania i systemów kamer, które pozwoliłyby zapewnić powtarzalne parametry pracy w warunkach klinicznych. Z wykorzystaniem fantomów i doświadczeń na zwierzętach przeanalizowano parametry wpływające na jakość sygnału w warunkach klinicznych, zmieniając długość fali i konfigurację kamery. Zajęto się też ulepszeniem algorytmów przetwarzania sygnału w celu dokładniejszego segmentowania naczyń krwionośnych metodą analizy tekstur. Pomimo zakończenia projektu partnerzy nadal pracują nad rozwiązaniem problemów z wizualizacją naczyń niewidocznych, w tym ukrytych pod błoną podśluzową i tkanką tłuszczową. Prototyp ENDO-VV jest nadal dostępny do przyszłych eksperymentów do czasu opracowania prototypu klinicznego. Wprowadzenie takiego urządzenia na rynek oznaczałoby ogromne korzyści dla biomedycyny i milionów pacjentów.

Słowa kluczowe

Naczyniowe, narzędzia endoskopowe, ENDO-VV, światło podczerwone, segmentacja widmowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania