Skip to main content

PArtnership with chiNa on space DAta

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europa i Chiny łączą siły dla poprawy jakości powietrza

Unijna inicjatywa połączyła naukowców z Chin i Europy, by wspólnie wykorzystać obserwacje z przestrzeni kosmicznej, dane in situ oraz zaawansowane modele numeryczne, by monitorować, analizować i prognozować globalną i regionalną jakość powietrza.

Badania podstawowe
Zdrowie

Szczegółowe analizy i rzetelne prognozy regionalnej jakości powietrza w Azji można uzyskać, zestawiając ze sobą obserwacje z przestrzeni kosmicznej, pomiary powierzchni in situ, emisje powierzchniowe zanieczyszczeń chemicznych oraz złożonych matematycznych modelów składu atmosfery. Wysiłki te powinny pomóc zarządzającym środowiskiem w podejmowaniu wczesnych i trafionych działań, by uniknąć przypadków drastycznego zanieczyszczenia powietrza. Dzięki ścisłej współpracy 14 wiodących chińskich i europejskich instytucji badawczych, finansowany z unijnych funduszy projekt PANDA (Partnership with China on space data) posunął naprzód prace w zakresie zrozumienia procesów, odpowiedzialnych za powstanie, rozprzestrzenienie oraz unicestwienie zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę monitoringu jakości powietrza z przestrzeni kosmicznej oraz na powierzchni Ziemi. Aby podzielić się informacjami i danymi z szeroką społecznością i opinią publiczną, zespół projektu PANDA zaprojektował przybornik, dający łatwy dostęp do informacji w języku angielskim i chińskim. W przyborniku gromadzone są dostępne pomiary i obserwacje, dane o emisji i dane modelowe o składzie atmosfery. Przybornik zawiera również podręczniki, mające wesprzeć istotnych interesariuszy we właściwej interpretacji oraz wykorzystaniu danych. Partnerzy projektowi zbudowali również system, służący do przewidywania jakości powietrza w Chinach, który dostarcza codziennych prognoz zanieczyszczenia powietrza dla 37 chińskich miast. W Chinach i Europie odbyły się dwie szkoły letnie, by zwiększyć zasięg transferu wiedzy i współpracy. Uniwersytety zorganizowały kursy szkoleniowe z interdyscyplinarnymi wykładami, zajęciami praktycznymi oraz wycieczkami terenowymi. Dwa kursy przyciągnęły zarówno początkujących, jak i doświadczonych naukowców z przygotowaniem w dziedzinach chemii atmosferycznej lub meteorologii. Dwudniowe warsztaty zorganizowano w Pekinie z myślą o firmach i organizacjach, zainteresowanych wykorzystaniem opracowanych produktów, takich jak ulepszone zestawienia emisji, zbiorcza prognoza jakości powietrza oraz regionalne zestawienia emisji o wysokiej rozdzielczości. Projekt PANDA położył podwaliny pod globalne i regionalne analizy i prognozy jakości powietrza. To powinno poprawić zarządzanie jakością powietrza przez chińskie regionalne i lokalne władze.

Słowa kluczowe

Chiny, jakość powietrza, PANDA, dane satelitarne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022