Skip to main content
European Commission logo print header

Trusted online service for identity assurance

Article Category

Article available in the following languages:

Pionierska technologia płynnie i bezpiecznie weryfikuje informacje o klientach znalezione w Internecie

Dostosowanie się do rozporządzenia UE w sprawie identyfikacji elektronicznej (eID) i usług zaufania w zakresie transakcji elektronicznych było złożonym wyzwaniem dla przedsiębiorstw i osób korzystających z usług finansowych. W odpowiedzi na to jedna z inicjatyw UE opracowała rozwiązania służące do weryfikacji tożsamości cyfrowej dla europejskich przedsiębiorstw.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Wprowadzenie procedur związanych z weryfikacją (ang. know your customer, KYC) stało się prawnym obowiązkiem przy internetowym wdrażaniu klientów usług finansowych, czyli w procesie onboardingu. Dzięki tym procedurom, firmy mogą mieć pewność, że nowi klienci rzeczywiście są osobami, za które się podają. Następnie w 2014 roku UE przyjęła rozporządzenie w sprawie eIDAS, aby zbudować zaufanie do transakcji internetowych i cyfrowych. Rozporządzenie określa trzy poziomy gwarancji zapewnianych przez różne podmioty świadczące usługi w zakresie tożsamości cyfrowej. „Jednak to do państw UE należało określenie potrzebnych narzędzi i powiązanych usług finansowych dozwolonych dla każdego poziomu”, wyjaśnia Gisle Aasgaard, koordynator finansowanego ze środków UE projektu IDAaaS. „Rozproszenie danych utrudniło również rozwój sektora usług finansowych w Europie jako jednolitego rynku cyfrowego”. Partnerzy projektu zbadali obecne praktyki i potrzebę wprowadzenia rozwiązań w zakresie cyfrowego wdrażania. Przeprowadzono wywiady na temat doświadczeń związanych z cyfrowym wdrażaniem z ponad 3 000 użytkowników końcowych w różnych krajach europejskich. Z wywiadów wynika, że dostawcy usług finansowych stracili prawie 40 % swoich klientów z powodu źle zaprojektowanych procesów onboardingu, pomimo dużych inwestycji w przekształcenia cyfrowe i działania marketingowe mające na celu przyciągnięcie klientów.

Rozwiązania w zakresie weryfikacji i uwierzytelniania

Zespół projektu IDAaaS opracował Digital Identity Platform, aby umożliwić organizacjom podlegającym regulacji zawieranie cyfrowych i prawnie wiążących umów z klientami. Platforma umożliwia bezpieczne cyfrowe wdrożenie dzięki usługom weryfikacji tożsamości i spełnieniu wymogów prawnych. Jest skalowalna i niezależna od granic oraz może być integrowana z krajowymi rozwiązaniami w zakresie identyfikacji oraz innymi źródłami danych dotyczących tożsamości. Platforma jest oparta na digital identity hub. To centrum przetwarzania danych dotyczących tożsamości cyfrowej zbiera dane z różnych źródeł, zapewniając użytkownikom możliwość łączenia się z klientami i ich weryfikację online. Dzięki połączeniu z tym narzędziem, klienci mają dostęp do wielu różnych metod weryfikacji i uwierzytelniania, które obowiązują na wielu rynkach europejskich. Na platformie dostępne są dane z ponad 30 systemów identyfikatorów elektronicznych w Europie. Identyfikatory te umożliwiają sprawne i bezpieczne wdrażanie użytkowników końcowych oraz uwierzytelnienie powracających klientów. Centrum obsługuje również szereg wyszukiwarek rejestrów i źródeł danych w celu weryfikacji oraz uzyskania dodatkowych informacji o użytkowniku. Ponadto za pośrednictwem tego narzędzia można sprawdzić, czy użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Co więcej, centrum można integrować z różnymi systemami biznesowymi oraz w prosty sposób rozbudowywać w oparciu o dodatkowe funkcje weryfikacji tożsamości.

Punkt kompleksowej obsługi w zakresie weryfikacji tożsamości w Europie

Projekt pomaga przedsiębiorstwom podlegającym regulacjom prawnym z całej Europy w spełnieniu wymogów KYC, a jednocześnie upraszcza proces onboardingu i logowania użytkowników w trybie online. Dostawcy usług otrzymują sprawdzone informacje o tożsamości użytkownika dzięki przekazaniu zadania w ręce ekspertów ds. tożsamości, w ten sposób oszczędzając czas i pieniądze. Bezproblemowy, bardziej intuicyjny proces onboardnigu, prowadzony za pośrednictwem rozwiązania cyfrowego, ułatwia klientom korzystanie z nowych usług finansowych. „W ramach projektu IDAaaS wprowadzono kompleksowy pakiet rozwiązań w zakresie cyfrowej weryfikacji tożsamości i uwierzytelniania, umożliwiający pełne przeprowadzenie klienta przez produkt – od onboardingu i uwierzytelnienia po podpisanie elektroniczne prawnie wiążących dokumentów, które przetrwają próbę czasu”, podsumowuje Aasgaard. „Docelowo zmniejszy się liczba oszustw, wzrośnie zaufanie do usług cyfrowych, a użytkownicy będą mniej skłonni do przerwania onboardingu po jego rozpoczęciu”.

Słowa kluczowe

IDAaaS, wdrażanie, tożsamość cyfrowa, usługa finansowa, weryfikacja, uwierzytelnianie, eID, cyfrowe wdrażanie, KYC, eIDAS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania