European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Badania i innowacje musza stac w centrum strategii lizbonskiej, mowi Barroso

Przemawiając 12 stycznia w Parlamencie Europejskim Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso odniósł się do zawartości przyszłego raportu z średniookresowej oceny strategii lizbońskiej. Według Barroso w raporcie przeważać będą dwie kwestie: gospodarowanie wiedzą oraz zgodno...

Przemawiając 12 stycznia w Parlamencie Europejskim Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso odniósł się do zawartości przyszłego raportu z średniookresowej oceny strategii lizbońskiej. Według Barroso w raporcie przeważać będą dwie kwestie: gospodarowanie wiedzą oraz zgodność we wdrażaniu. Przewodniczący Komisji wezwał ponownie do usprawnienia priorytetów lizbońskich mówiąc: 'Zbyt wiele priorytetów oznacza brak priorytetu'. Powtórzył jednak, że badania muszą pozostać jednym z tych priorytetów. Rozważając gospodarowanie wiedzą pan Barroso stwierdził, że 'powrót do wzrostu będzie wymagać znaczących inwestycji w wiedzę. [...] Jedynie dobrze wyszkoleni ludzie mogą zapewnić wysoką produktywność. Wymaga to niebywałego wysiłku w badaniach, innowacji, edukacji i szkoleniu. Szczególny wysiłek będzie konieczny do zaangażowania młodych ludzi w inwestowanie w wiedzę.' Nawiązując do zgodności we wdrażaniu, przewodniczący Barroso wezwał do lepszego wdrażania wspólnie uzgodnionych celów oraz do większej odpowiedzialności i upoważnienia na poziomie krajowym. 'W tym nastroju raport Komisji również bardzo wyraźnie podkreśli wagę uznania przez kraje członkowskie poprawionej strategii lizbońskiej za własną' powiedział. Pan Barroso mówił również o finansowych perspektywach dla UE w latach 2007-2013. Przewodniczący UE Luksemburg stwierdził, że zamierza do końca czerwca zdobyć zgodę na propozycje. Przewodniczący Komisji jeszcze raz podkreślił priorytet badań i edukacji pod hasłem konkurencyjność oraz priorytet spójności i bezpieczeństwa.