Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Slowacki minister opowiada sie za gospodarka oparta na wiedzy

Przewagą konkurencyjną Słowacji jest obecnie niskokosztowa oraz wydajna produkcja. Ale gdy gospodarka zbliży się do poziomu reszty UE to przewaga ta zostanie stracona. Jak wyjaśnił słowacki wicepremier Pál Csáky, podczas wystąpienia 17 stycznia w Bułgarii, rząd Słowacji chce...

Przewagą konkurencyjną Słowacji jest obecnie niskokosztowa oraz wydajna produkcja. Ale gdy gospodarka zbliży się do poziomu reszty UE to przewaga ta zostanie stracona. Jak wyjaśnił słowacki wicepremier Pál Csáky, podczas wystąpienia 17 stycznia w Bułgarii, rząd Słowacji chce przygotować swój kraj na ten moment więc angażuje się w rozbudowę gospodarki opartej na wiedzy. 'W perspektywie dziesięciu lat wielu inwestorów skupiających się na taniej masowej produkcji o niskiej wartości dodanej opuści prawdopodobnie Słowację, przenosząc się dalej na wschód. Jeżeli chcemy, żeby jakość życia na Słowacji nadal rosła, to musimy przewidzieć ten problem i już teraz zacząć go rozwiązywać' powiedział pan Csáky. Dlatego też rozbudowano na Słowacji krajową strategię lizbońską, skupiającą się na czterech obszarach uważanych za najważniejsze: zasobach ludzkich i edukacji, społeczeństwie informacyjnym, klimacie sprzyjającym przedsiębiorczości oraz naukach, badaniach i innowacji. 'Nasz wzrost gospodarczy musi opierać się na zdolności Słowaków do pracy z nowymi informacjami, do wytwarzania nowej wiedzy oraz do stosowania jej w praktyce' powiedział wicepremier Csáky. Słowackie szkoły i uniwersytety są również reformowane zgodnie z tymi celami. Według pana Csáky uniwersytety muszą powiększyć swoje możliwości oraz poprawić jakość. Będą też musiały dostosować się w odpowiedzi na potrzebę ustawicznego uczenia oraz działania jako ośrodki badawcze na międzynarodowym poziomie, dodał minister.

Kraje

Słowacja

Powiązane artykuły