Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Udany pierwszy rok działania autobusów z ogniwem paliwowym CUTE

Autobusy z ogniwami paliwowymi, które zbudowano w ramach projektu CUTE, finansowanego przez Piąty Program Ramowy jeździły przez ponad rok w miastach europejskich, a także w Perth w Australii. W samym tylko Londynie, podczas pierwszego roku działania, flota trzech autobusów p...

Autobusy z ogniwami paliwowymi, które zbudowano w ramach projektu CUTE, finansowanego przez Piąty Program Ramowy jeździły przez ponad rok w miastach europejskich, a także w Perth w Australii. W samym tylko Londynie, podczas pierwszego roku działania, flota trzech autobusów przemierzyła ponad 37,000 km i spędziła na drogach 3,400 godzin. Według organu Transport for London okazały się one doskonałe pod względem niezawodności. 'Firma London Buses uważa pierwszy rok funkcjonowania dwuletniego projektu autobusów z ogniwami paliwowymi za wielki sukces. Autobusy okazały się doskonałe pod względem niezawodności oraz zdobyły popularność wśród pasażerów, którzy docenili nie tylko niezwykłe korzyści dla środowiska wynikające z technologii ogniw paliwowych, ale też cichą i równą jazdę, którą te autobusy oferują' powiedział Mike Weston, Dyrektor Operacyjny London Buses. Pan Watson dodał: 'Te próby wskazują konkretnie na to, że wodorowe ogniwa paliwowe mogą być w przyszłości alternatywą dla silników diesla'. 'Obecnie główną przeszkodą jest wysoki koszt tych pojazdów, ale zakładając, że rząd nadal będzie wspierał tę obiecującą technologię, może ona stanowić w przyszłości wykonalną opcję' powiedział. Autobusy okazały się popularne nie tylko wśród pasażerów, ale także wśród kierowców. Kierowca jednego z autobusów Sultan Dar powiedział, że jest często pytany o zalety autobusów z ogniwem paliwowym oraz, że jego pasażerowie zawsze popierają te testy. 'Jestem bardzo dumny, że jestem istotną częścią tej próby, ponieważ ta technologia przyniesie znaczne korzyść naszemu środowisku - i jest to coś, o czym będę opowiadał moim wnukom!' powiedział pan Dar. Londyn był jednym z dziewięciu pierwszych partnerów projektu, który rozszerzono o Rejkiawik w Islandii i Perth w Australii. Pozostali partnerzy to: Amsterdam, Barcelona, Hamburg, Londyn, Luksemburg, Madryt, Porto, Sztokholm oraz Sztutgart. Celem projektu było zademonstrowanie możliwości realizacji innowacyjnego, wydajnego energetycznie, czystego, publicznego systemu transportu miejskiego. Testy w różnych miastach doprowadzą do lepszego zrozumienia działania autobusów z ogniwami paliwowymi w różnych temperaturach, warunkach topograficznych i przy różnych poziomach zatłoczenia.