European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Globalna Inicjatywa Na Rzecz Szczepionki Przeciwko HIV/AIDS (Global HIV/AIDS Vaccine Enterprise) nakresla plan strategiczny

Globalna Inicjatywa Na Rzecz Szczepionki Przeciwko HIV/AIDS (Global HIV/AIDS Vaccine Enterprise), której członkami są Komisja Europejska oraz Partnerstwo Badań Klinicznych Europy i Krajów Rozwijających się (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP))...

Globalna Inicjatywa Na Rzecz Szczepionki Przeciwko HIV/AIDS (Global HIV/AIDS Vaccine Enterprise), której członkami są Komisja Europejska oraz Partnerstwo Badań Klinicznych Europy i Krajów Rozwijających się (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)) zarysowała strategiczny plan opracowania skutecznej szczepionki przeciwko HIV. Plan powstał dzięki konsultacjom, w które zaangażowanych było 140 uczestników z 17 krajów oraz Komisja Europejska. Plan omawia pokrótce główne przeszkody na drodze do wynalezienia szczepionki przeciwko HIV, nakreśla obecne priorytety naukowe oraz zawiera szczegółowe opracowanie wstępnego strategicznego podejścia do tych priorytetów. Komitet koordynujący inicjatywę, przedstawiając swój strategiczny plan w dzienniku medycznym Public Library of Science (Publiczna Biblioteka Nauki) podkreślił, że opracowanie szczepionki przeciwko HIV 'wymaga wysiłku o bezprecedensowej wielkości, intensywności i strukturze w badaniach biomedycznych.' Taka globalna inicjatywa może zwiększyć wysiłki osobnych zespołów naukowych oraz promować ogólnoświatową i otwartą społeczność osób poszukujących rozwiązania dla tego problemu. Według planu strategicznego, bezpośrednim celem naukowym jest stworzenie nowych prototypów szczepionki przeciwko HIV w oparciu o niedawno przeniesione wirusy, które dają największą nadzieję na odpowiedź immunologiczną na obecnie spotykane odmiany choroby. Po przeanalizowaniu, które drogi badań rokują obecnie największe nadzieje na opracowanie prototypów szczepionki, plan zakłada zwrócenie się w stronę mniej naukowych wymagań strategicznych. Pierwszym przykładem jest zwiększenie możliwości opracowania produktu i wydajności produkcyjnej. 'Jeżeli będziemy opracowywać więcej prototypów szczepionki, to obecne możliwości zostaną szybko wyczerpane. Początkowo pierwszeństwo ma identyfikacja lub ustanowienie jednej lub więcej grup wyspecjalizowanych w pracach bioprocesowych i analitycznych nad szczepionkami przeciwko HIV, które łączyć będą umiejętności i możliwości wyprodukowania różnych obiecujących prototypów do badań klinicznych' stwierdzono w planie. Inicjatywa Na Rzecz Szczepionki chce, oprócz zwiększenia wydajności produkcyjnej, zwiększyć także ogólną zdolność przeprowadzania badań klinicznych na dużą skalę, szczególnie w krajach rozwijających się. Zostanie to osiągnięte przez: zwiększenie ilości i jakości personelu badawczego, ustanowienie zrównoważonych obiektów do wspierania badań oraz zwiększenie dostępności do dużych, dobrze określonych populacji niezainfekowanych ludzi przy wysokim ryzyku infekcji wirusem HIV. Chociaż Inicjatywa Na Rzecz Szczepionki zgadza się, że w pewnym momencie prac mogą pojawić się kwestie własności intelektualnej, to zauważa też, że 'w chwili obecnej najważniejsze jest pobudzenie badań i projektu szczepionki we wczesnym stadium. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu swobody działań oraz dzięki dzieleniu się danymi i materiałami biologicznymi.' Następnie należy zająć się zminimalizowaniem ograniczeń swobody działania, dzieleniem się informacjami, materiałami, ekspertyzami i tajemnicami handlowymi, oraz maksymalizacją dostępu do zasadniczych technik i wynalazków, dodano. W sprawie struktur badawczych niezbędnych do przeprowadzenia prac, Inicjatywa identyfikuje kilka odmiennych formacji właściwych dla konkretnych wyzwań badawczych. Są to po pierwsze sieci ukierunkowanych konsorcjów oraz realnych i wirtualnych ośrodków, idealnych, aby zajmować się istniejącymi przeszkodami naukowymi. Po drugie jest to globalny system współpracujących ze sobą laboratoriów, aby zapewnić jakość i ujednolicenie badań klinicznych w celu umożliwienia porównania danych z różnych badań. Aby zapewnić jakość punktów badawczych założona zostanie sieć współpracujących Ośrodków Szkoleniowych Badań Klinicznych. Mają one mieć pozytywny wpływ na badania nad szczepionką przeciwko HIV, jak i na działania właściwe badaniom klinicznym nad innymi chorobami. Na koniec, aby zapewnić wystarczającą wydajność prac nad prototypami szczepionki oraz ich produkcję, pojedyncze osoby i firmy zostaną połączone z konsorcjami zaangażowanymi w badania nad szczepionką. Na zakończenie plan strategiczny wzywa do podwojenia całkowitych wydatków na badania nad szczepionką przeciwko HIV. Wydatki te wynoszą obecnie około 500 milionów euro rocznie. 'Komitet Koordynujący Inicjatywy przeanalizuje dodatkowe zapotrzebowanie finansowe niezbędne do pełnej realizacji planu [...] oraz zbada możliwości pożyczenia funduszy od sektora publicznego i prywatnego.'

Powiązane artykuły