Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekty 5. PR przynoszą korzyści osobom po amputacjach

Projekt Piątego Programu Ramowego (5. PR) opracował nową generację protez oraz sztucznych kończyn, którymi można sterować za pomocą urządzeń komputerowych. Projekt MOL SWITCH zbudował urządzenie do sekwencjonowania pojedynczej cząsteczki DNA z molekularnym przełącznikiem mag...

Projekt Piątego Programu Ramowego (5. PR) opracował nową generację protez oraz sztucznych kończyn, którymi można sterować za pomocą urządzeń komputerowych. Projekt MOL SWITCH zbudował urządzenie do sekwencjonowania pojedynczej cząsteczki DNA z molekularnym przełącznikiem magnetycznym, co łączy biologiczny silnik oraz poruszające się magnetyczne wałki. Poprzez połączenie świata biologii ze światem mikroelektroniki krzemowej partnerzy projektu byli w stanie poruszyć sztuczne kończyny zamieniwszy mechanizmy interfejsu pomiędzy komputerami a ludźmi. 'Projekt MOL SWITCH jest jednym z najbardziej udanych projektów naukowych, w jakich uczestniczyłem' powiedział koordynator projektu Keith Firman z Uniwersytetu w Portsmouth. 'Pomysł oparto na idei prostego molekularnego dynama - molekularny silnik poruszałby magnetyczny wałek przymocowany do DNA przez czujnik, który 'przełączałby' czujnik produkujący elektrony. Elektrony mogłyby uruchomić urządzenie krzemowe takie jak komputer. Potencjalne wykorzystanie takiego urządzenia to uruchamianie sztucznych kończyn przez istniejący mięsień osoby po amputacji, pilotowanie samolotu, na który oddziałuje duża siła grawitacji, czy też wykorzystanie jako generyczny czujnik biologiczny - zakres wykorzystania jest szeroki i różnorodny.' Projekt otrzymał od Komisji Europejskiej 1.97 miliona euro w ramach Technologii Przyszłości (FET) w programie Technologii Społeczeństwa Informacyjnego (IST) w 5. PR, oraz połączył sześciu partnerów europejskich. 'Wykazaliśmy również, że silnik ten można wykorzystać w szerokim zakresie urządzeń (na przykład jako nanosiłownik), od czujnika biologicznego do jednocząsteczkowego urządzenia sekwencjonującego DNA' dodał dr Firman. Potencjał takiego nanosiłownika to tani, ulegający biodegradacji silnik, który można wykorzystać w szerokim zakresie mikroukładów, aby umożliwić kontrolowane ruchu materiałów.'

Powiązane artykuły