Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zdrowie Europejczyków zagrożone niskimi temperaturami nad Arktyką

Rekordowo niskie temperatury nad Arktyką zmniejszają ochronną warstwę ozonu i mogą oddziaływać na ludzkie zdrowie w niektórych częściach UE, ostrzega Komisja Europejska. Naukowcy europejscy z finansowanego przez Unię Europejską projektu SCOUT- 03 odkryli, że notowane obecnie...

Rekordowo niskie temperatury nad Arktyką zmniejszają ochronną warstwę ozonu i mogą oddziaływać na ludzkie zdrowie w niektórych częściach UE, ostrzega Komisja Europejska. Naukowcy europejscy z finansowanego przez Unię Europejską projektu SCOUT- 03 odkryli, że notowane obecnie przeciętne temperatury w wysokich partiach atmosfery osiągnęły najniższą wartość od 50 lat. Badacze ostrzegają, iż proces niszczenia ochronnej warstwy ozonowej znacznie się nasila w niskich temperaturach. Fakt ten ma wpływ nie tylko na różnorodność biologiczną, lecz zwiększa również ryzyko zachorowań na raka skóry w Skandynawii a nawet krajach Europy Środkowej. 'Arktyka doświadczyła wyjątkowo surowej zimy. Obserwujemy obecnie pierwsze oznaki utraty ozonu, a będziemy musieli liczyć się z kolejnymi dużymi stratami, jeżeli utrzymają się zimne warunki pogodowe', powiedział Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań. Zintegrowany Projekt Scout-03, skupiający 59 instytucji partnerskich z 19 krajów, jest finansowany w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR) i ma na celu zbadanie powiązań pomiędzy warstwą ozonu w stratosferze a zmianami klimatycznymi w Arktyce. Zadaniem projektu jest przewidywanie rozwoju warstwy ozonowej w globalnych modelach klimatycznych. Warstwa ozonowa znajduje się w stratosferze, najniższej warstwie atmosfery, a jej zadaniem jest ochrona powierzchni Ziemi przed szkodliwym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Naukowcy pracujący nad projektem Scout-03 mówią, że wyjątkowo zimne warunki pogodowe i niezwykle duże ilości chmur polarnych zmieniły skład chemiczny warstwy ozonowej i przyspieszają tempo jej niszczenia przez środki chemiczne wyprodukowane przez człowieka. Oczekuje się, że silniejsze wiosenne światło słoneczne doprowadzi do dalszego kurczenia się warstwy ozonu. W chwili obecnej obszar, nad którym warstwa ozonu jest szczególnie cienka, ograniczany jest przez wiatry izolujące Arktykę od reszty globalnego systemu klimatycznego. Partnerzy z projektu SCOUT-03 uważają, że bariera ta zostanie pokonana i obszar niskiej zawartości ozonu rozszerzy się w kierunku południowym nad Europę Północną. Dziura ozonowa oznaczać będzie, że większa dawka szkodliwego promieniowania UV dotrze do powierzchni ziemi, zwiększając potencjalnie ryzyko raka skóry. 'Obecne warunki meteorologiczne są zbliżone do zimy 1999/2000, a nawet surowsze, kiedy to odnotowano największą dotychczas utratę ozonu', powiedział Neil Harris z Europejskiej Sekcji Koordynacyjnej ds. Badań nad Ozonem przy Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Obniżanie się zawartości ozonu nad rejonami arktycznymi obserwowane jest od roku 1980, przy czym z roku na rok odnotowuje się znaczne różnice w badanych wartościach, wyjaśnia Komisja. 'Różnorodność poziomu strat ozonu kontrastuje z Antarktydą, gdzie od późnych lat 80-tych niemal każdej zimy zawartość ozonu jest bliska zeru. Różnica ta związana jest z łagodniejszymi zimami w Arktyce. Problem w tym, że Arktyka zdaje się podążać za Antarktydą w swoich zmianach klimatycznych, co w rezultacie zwiększy poziom promieniowania UV i odbije się na zdrowiu mieszkańców państw półkuli północnej', stwierdza Komisja.