Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Polski koordynator porównuje doświadczenia z dwóch projektów UE

Paweł Bartoszek z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego ma duże doświadczenie w projektach UE - był koordynatorem dwóch projektów z Szóstego Programu Ramowego (6. PR). Porównując swoje doświadczenia z obu projektów Bartoszek może doradzić obecnym koordynatorom projektów ...

Paweł Bartoszek z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego ma duże doświadczenie w projektach UE - był koordynatorem dwóch projektów z Szóstego Programu Ramowego (6. PR). Porównując swoje doświadczenia z obu projektów Bartoszek może doradzić obecnym koordynatorom projektów to, że posiadanie sprawnie działającej strony internetowej jest 'czynnikiem decydującym' dla powodzenia projektu. W rozmowie z Wiadomościami CORDIS, Bartoszek wyjaśnił, że zorganizowanie strony internetowej prezentującej profile uczestników zapewniło sukces spotkaniu brokerskiemu organizowanemu dla projektu FOODLINK. Z drugiej strony spotkania partnerów dla projektu POLFOOD musiały być organizowane 'ręcznie' i nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 'W ramach projektu FOODLINK, na kilka tygodni przed spotkaniem brokerskim umieszczono na stronie internetowej profile wszystkich jego uczestników' wyjaśnił Bartoszek. 'Dzięki temu każdy uczestnik miał możliwość wybrania z kim chciałby się spotkać i porozmawiać. Niektórzy uczestnicy wybrali nawet 12 osób. W sumie zorganizowano sto spotkań. Był to wielki sukces.' powiedział nasz rozmówca. Projekt FOODLINK, finansowany jako specyficzne działania wspierające (SSA) w ramach 6. PR, łączy 11 partnerów z Europy Wschodniej, Turcji, Hiszpanii i Holandii. Jego celem jest zwiększenie udziału nowych państw członkowskich w priorytecie tematycznym 6. PR dotyczącym żywności; nawiązanie między nimi współpracy; zwiększenie kontaktów między nowymi i starymi Państwami Członkowskimi oraz sprawienie, żeby naukowcy z nowych państw członkowskich byli bardziej widoczni w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jak wyjaśnił Bartoszek, głównym praktycznym rezultatem projektu było spotkanie brokerskie zorganizowane podczas Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego w Poznaniu we wrześniu 2004 r. Targi poznańskie są największymi targami żywności w Europie Wschodniej. W spotkaniu wzięło udział około 40 naukowców z Holandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. 'Tak duża frekwencja świadczy o sukcesie jakim było to wydarzenie' wyjaśnił Bartoszek. W przeciwieństwie do tego, projekt POLFOOD, który miał zwiększyć wiedzę o programach ramowych wśród polskich naukowców i przedsiębiorstw, rozpowszechnić wyniki 5. PR oraz pobudzić uczestnictwo polskich jednostek w 6. PR, zdaniem koordynatora 'nie spełnił oczekiwań'. 'Miałem organizować spotkania partnerów, ale nie odniosły one większych sukcesów, ludzie nie chcieli się spotykać. Być może ze względu na barierę językową, a może dlatego, że polscy naukowcy nie są tak zainteresowani współpracą międzynarodową jak myślałem przed spotkaniem' wyraził żal Bartoszek. Jednak jednocześnie uważa, że główną przyczyną powodzenia konkretnego spotkania brokerskiego, jest po prostu podejście metodyczne - w FOODLINK był czas na sprawdzenie profili innych uczestników. Pan Bartoszek zakończył mówiąc, że 'Interaktywna i dobrze udokumentowana strona internetowa była czynnikiem decydującym'.

Kraje

Polska