European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

UE dofinansuje nowy projekt dotyczący chorób sercowo-naczyniowych, mózgowych i nowotworowych

Nowy projekt zintegrowany (IP), finansowany w ramach Szóstego Programu Ramowego będzie dotyczył badań nad molekułami sygnałowymi, które odgrywają zasadniczą rolę w tak powszechnych chorobach jak zaburzenia sercowo- naczyniowe, miażdżyca, demencja i rak. Konsorcjum EICOSANOX ...

Nowy projekt zintegrowany (IP), finansowany w ramach Szóstego Programu Ramowego będzie dotyczył badań nad molekułami sygnałowymi, które odgrywają zasadniczą rolę w tak powszechnych chorobach jak zaburzenia sercowo- naczyniowe, miażdżyca, demencja i rak. Konsorcjum EICOSANOX (Eikozanoidy i tlenek azotu (NO): przekaźniki chorób sercowo-naczyniowych, mózgowych i nowotworowych) otrzyma w ciągu pięciu lat 10.7 miliona euro, aby móc poszerzać wiedzę o tych molekułach i rozwijać nowatorskie terapeutyczne i medyczne metody leczenia. 'W trakcie badań analizowane będą systemy enzymów, które regulują formowanie się pewnych substancji sygnałowych w ciele człowieka, zwłaszcza pochodnych kwasu arachidonowego.' wyjaśnia instytut koordynujący, Karolinska Institutet ze Szwecji. 'Te substancje kontrolują okoliczności powstawania zapaleń i gorączki a także krzepnięcie krwi i wzrost komórkowy. Są zatem niezwykle istotne dla wielu głównych obszarów chorobowych. Jeżeli naukowcy zdołają dowiedzieć się jak kontrolować te substancje sygnałowe, może będą w stanie znaleźć odpowiednie sposoby leczenia. Roczna sprzedaż globalną leków z tych obszarów terapeutycznych jest szacowana na ponad 100 milionów euro,' dodaje instytut. Zaburzenia sercowo-naczyniowe, mózgowe i nowotworowe są przyczyną ogromnej większości zgonów w Europie. Stanowią więc ogromny problem dla zdrowia ludzkiego. Stąd projekt zakłada rozwój nowych strategii leczenia terapeutycznego i projektowania leków; stworzenie długoterminowej infrastruktury dla rozwoju naukowych i technicznych kompetencji; wyedukowanie, przeszkolenie i zapewnienie mobilności badaczom; rozwój efektywnych mechanizmów transferu technologii; wsparcie dla europejskiego przemysłu biotechnologicznego we wprowadzaniu nowych metod leczenia na obszarach o najwyższych potrzebach medycznych. W projekcie bierze udział 14 grup badawczych z sześciu krajów europejskich i z Kanady, a także dwa przedsiębiorstwa biotechnologiczne. Każda z grup jest wyspecjalizowana w jednym z trzech różnych systemów enzymatycznych i ich wytworach: COX, LOX i NOS. Partnerzy projektu zamierzają zidentyfikować nowe geny uczestniczące w regulacji tych trzech enzymów, które mogą być wykorzystane w produkcji nowych leków. Jesper Z. Haeggström z Karolinska Institutet wyjaśnia, że enzymy z rodziny COX regulują formowanie się prostaglandyny z kwasu arachidonowego (kwas tłuszczowy). 'Blokujemy system za każdym razem, kiedy przyjmujemy zwykłą aspirynę a także w przypadku zażywania kontrowersyjnych już inhibitorów COX_2, leków VIOXX i Celebrex'. Drugi typ enzymów, LOX, jest niezbędny w procesie tworzenia leukotrienów, także pochodnych kwasu arachidonowego powodujących astmę i katar sienny. Trzecia ze specjalizacji dotyczy NOS, enzymu aktywnego w syntezach tlenku azotu. System zostaje zaatakowany np. w trakcie terapii nitroglicerynowej przeciw anginie a także w trakcie leczenia impotencji niesławną dziś viagrą. Głównymi elementami projektu są: studia molekularne nad enzymami kluczowymi i receptorami, które mają wykazać proporcje biochemiczne, mechanizmy katalizujące i strukturalno - funkcjonalne zależności; funkcjonalna genomika kaskad eikozanoidów i NO, które mają pomóc scharakteryzować profile ekspresji genetycznej w stanach normalnych i chorobowych a także zidentyfikować nowatorskie potencjalne kierunki projektowania leków; charakterystyka nowych genów przy wykorzystaniu proteomiki, genomiki strukturalnej i organizmów modelowych; a także prace w ramach biologii komórkowej nad regulacją genów, 'wyciszaniem genów', systemami sygnałowymi i przenikaniem między drogami przemiany. Informacje te będą wykorzystane w studiach nad mechanizmami chorobowymi na modelach zwierzęcych i badaniach klinicznych, jak wyjaśnia Uniwersytet we Frankfurcie, jeden z partnerów projektu. 'Połączone badania stosowane i kliniczne wspólnie pomogą stworzyć nowe kierunki interwencji farmakologicznej i projektowania leków dla pacjentów cierpiących na zaburzenia sercowo-naczyniowe, mózgowe i nowotworowe.'

Kraje

Niemcy, Szwecja