Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE finansuje badania dotyczace bardziej przyjaznych srodowisku samolotow

Od 16 lutego wchodzi w życie protokół z Kyoto, który wymaga od krajów rozwiniętych ograniczenia emisji CO2 i nadania priorytetu kwestiom ochrony środowiska. Jednocześnie nowy Projekt Zintegrowany (IP) szuka rozwiązań, które sprawią, że latanie stanie się bardziej przyjazne dla...

Od 16 lutego wchodzi w życie protokół z Kyoto, który wymaga od krajów rozwiniętych ograniczenia emisji CO2 i nadania priorytetu kwestiom ochrony środowiska. Jednocześnie nowy Projekt Zintegrowany (IP) szuka rozwiązań, które sprawią, że latanie stanie się bardziej przyjazne dla środowiska. Odkąd ustalono, że silniki samolotowe to główne źródła emisji gazów i hałasu, celem nowego projektu VITAL (Przyjazny dla Środowiska Silnik Samolotowy - Environemantally Friendly Aero Engine) jest znaczące obniżenie w samolotach poziomu hałasu, który produkują, zużycia paliwa i emisji zanieczyszczających środowisko. Cele pokrywają się z ambicjami platformy ACARE (Rada Doradcza do spraw Badań Aeronautycznych w Europie - Advisory Council for Aeronautics Research in Europe), która wyznaczyła sobie do 2020 roku dwa cele: ograniczenie o połowę zarówno odczuwalnego hałasu powodowanego przez samoloty (redukcja o dziesięć dB) jak i emisji CO2. 'Nie chodzi o to, żeby VITAL samo sprostało wszystkim celom w zakresie ograniczenia hałasu i emisji CO2, stawianymi przez ACARE,' mówi Valérie Guénon, szefowa Snecmy do spraw europejskich w dziedzinie Badań i Technologii (Research and Technology European affairs for Snecma), jednego z partnerów projektu. 'Zadaniem tego projektu jest osiągnięcie technologicznego przełomu, potrzebnego do uczynienia dalszych postępów. Wespół z podobnymi europejskimi programami badawczymi, takimi jak SILENCE(R) czy EEFAE będziemy bliżej realizacji naszych założeń,' dodaje. Komisja Europejska przeznacza 50 milionów euro na VITAL, czteroletni projekt finansowany w ramach Szóstego Programu Ramowego (6. PR). Uczestniczy w nim 53 partnerów, w tym osiem większych europejskich producentów silników. Jak wyjaśnia Snecma, VITAL pracuje w ten sam sposób i dopełnia dwa projekty europejskie sfinansowane w ramach 5. PR, SILENCE(R) i EEFAE (Wydajne, Przyjazne dla Środowiska Silniki Samolotowe - Efficient, Environmentally friendly Aero-Engine). SILENCE(R) zmierza do rozwoju i oceny około 20 technologii redukujących hałas a EEFAE został powołany do życia, aby zmniejszyć emisje CO2 i NOx wykorzystując nowe technologie rdzeni silnika. 'Przez połączenie swoich wyników i osiągnięć pozostałych dwóch projektów, do roku 2008 VITAL będzie w stanie unowocześnić technologie, umożliwiając tym samym zmniejszenie hałasu o osiem dB i 18-procentową redukcję emisji CO2,' stwierdza Snecma. Głównym celem programu jest sprostanie wyzwaniu, jakie stoi przed producentami silników samolotowych, mianowicie - wyprodukowanie cichszego silnika, który jest tak technicznie jak i ekonomicznie opłacalny. VITAL będzie ulepszał technologie dla niskociśnieniowych urządzeń silnika. Partnerzy skupią się na dwóch głównych źródłach hałasu: hałas silnika odrzutowca, powodowany przez prędkość odprowadzania gazów, i hałas wytwarzany przez śmigła. Zajmą się zatem oceną projektów nowych silników, nie wyłączając śmigieł naprzeciwbieżnych, śmigieł o zmniejszonym ciężarze, wysokoobciążeniowych turbin i turbin z mniejszą ilością łopatek, jak również bardziej wyspecjalizowanych technologii w tej dziedzinie. Redukcja wagi umożliwi rozwinięcie silników o bardzo wysokim wskaźniku przepływu, które ograniczą powstawanie hałasu o sześć dB, a tym samym zmniejszą o siedem procent emisję CO2 w porównaniu do silników będących w użyciu w 2000 roku. Każda z części będzie ulepszana w trakcie trwania programu przy wykorzystaniu na dużą skalę aeroakustycznych i mechanicznych testów wyposażenia. 'Program VITAL jest zorganizowany w siedem głównych pod-projektów technicznych. Działania w ramach każdego z nich odbywają się pod kierownictwem różnych partnerów,' wyjaśnia Jean-Jacques Korsia, menadżer programu badań i technologii dla Snecma Motors. 'Celem jest stworzenie silnika o bardzo wysokim współczynniku przepływu, który sprosta celom ACARE dotyczącym hałasu i specyficznego zużycia paliwa, bez ograniczeń ciągu i o takiej samej masie jak w małych samolotach.'