European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Komisja rozpoczyna nowy program poswiecony eGovernment

Uczestnicy konferencji w Brukseli, w Belgii 17 i 18 lutego uznali, że UE potrzebuje bardziej efektywnych i ambitnych usług eGovernment, aby ożywić plan Lizboński.. Na konferencji zatytułowanej 'Transgraniczne usługi eGovernment dla administracji, handlu i obywateli' ('Cross-...

Uczestnicy konferencji w Brukseli, w Belgii 17 i 18 lutego uznali, że UE potrzebuje bardziej efektywnych i ambitnych usług eGovernment, aby ożywić plan Lizboński.. Na konferencji zatytułowanej 'Transgraniczne usługi eGovernment dla administracji, handlu i obywateli' ('Cross-border eGovernment services for administrations, businesses and citizens') Dyrektoriat komisji Europejskiej do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu (the Enterprise and Industry Directorate) przedstawił nowy program, IDABC, którego założeniem jest ulepszenie wydajności europejskiej administracji publicznej. 'Handel i obywatele to najważniejsze grupy docelowe dla nowych unijnych usług w ramach eGovernment,' powiedział Günter Verheugen, komisarz UE do spraw Przedsiębiorstw i Przemysłu. 'Aby odnowić plan Lizboński potrzebujemy nowoczesnych systemów usług publicznych, które pozwolą wyeliminować zbędną biurokrację. Obecnie, jeśli któreś z MŚP (małych lub średnich przedsiębiorstw) chciałoby stworzyć filię w jednym z państw członkowskich UE, napotyka niezliczone i kosztowne biurokratyczne przeszkody. Uczestnicy konferencji skoncentrowali się zatem na sposobach wykorzystania publicznych możliwości zaopatrzenia w innych państwach członkowskich i zredukowania lawiny papierkowej roboty, tak aby poprawić wydajność procedur handlowych. Administracja papierkowa jest rzeczywiście oceniana jako jedno z największych wyzwań dla handlu międzynarodowego. Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) około siedem do dziesięciu procent całkowitej wartości światowego handlu jest przeznaczana na procesy wymiany dokumentów związanych z poważnymi transakcjami, Zgodnie z planem przedstawionym na konferencji nowe usługi unijne w ramach eGovernment umożliwią dostęp i ograniczą biurokrację dla swobodnego przemieszczania ludzi, dóbr i usług wzdłuż Europy. IDABC, który oznacza 'Interoperacyjne dostarczanie europejskich usług eGovernment administracji publicznej, obszarom handlu i obywatelom ('Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens'), wykorzystuje możliwości, jakie niosą ze sobą technologie komunikacyjne i informacyjne (ICT), aby zmobilizować wsparcie dla dostarczania transgranicznych usług sektora publicznego dla obywateli i przedsiębiorstw UE. Kolejnym celem programu jest także ulepszenie wydajności i współpracy pomiędzy systemami europejskiej administracji publicznej. IDABC zapewnia usługi, które umożliwią elektroniczną komunikację między europejskimi i krajowymi strukturami administracji. Oferuje nowoczesne usługi dla biznesu i mieszkańców europy. Program dysponuje także środkami dofinansowania dla projektów, które sprostają wymaganiom polityki europejskiej i usprawnią współpracę w administracji w całej Europie.