Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Parlament stwierdził, że priorytety 7. PR powinny odzwierciedlać założenia Strategii Lizbońskiej

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące propozycji Komisji na temat przyszłej polityki badań naukowych UE apelując, aby główne tematy badań naukowych zawarte w 7. Programie Ramowym odzwierciedlały strategiczne priorytety zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej. 10 ...

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie dotyczące propozycji Komisji na temat przyszłej polityki badań naukowych UE apelując, aby główne tematy badań naukowych zawarte w 7. Programie Ramowym odzwierciedlały strategiczne priorytety zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej. 10 marca podczas sesji plenarnej, członkowie Parlamentu Europejskiego przyjęli sprawozdanie stworzone z inicjatywy włoskiego parlamentarzysty Pia Locatellego dotyczące komunikatu Komisji "Nauka i technologia - wytyczne dla przyszłej polityki wspierania badań naukowych Unii Europejskiej". Parlament zgadza się z opinią Komisji mówiącą, że należy przeznaczyć więcej środków na badania naukowe oraz innowacje w UE w celu poprawy jej konkurencyjności. W oświadczeniu Parlamentu czytamy: - Komisja chce przynajmniej dwukrotnie zwiększyć odsetek PKB Państw Członkowskich przeznaczany na budżet 7. PR oraz sprawić, aby nie był on poddawany dyskusji podczas negocjacji na tematy finansowe. Mimo swego szerokiego poparcia dla propozycji Komisji, członkowie Parlamentu nalegali, aby procedury stosowane w programie ramowym były bardziej przejrzyste oraz uproszczone. Twierdzili oni, że na kształt programu powinna także wpłynąć autentyczna debata pomiędzy UE a instytucjami krajowymi, środowiskiem naukowym oraz przemysłem. W odniesieniu do priorytetów tematycznych 7. PR, Parlament poparł propozycję Komisji dotyczącą włączenia do programu tematu badań kosmicznych oraz bezpieczeństwa, podkreślając jednak także potrzebę dalszego wspierania badań w dziedzinie nauk przyrodniczych, nanotechnologii oraz substancji chemicznych. Deputowani podkreślili potrzebę większego wsparcia dla badań dotyczących energii odnawialnej oraz wydajności energetycznej, a także wezwali do przeznaczenia więcej środków unijnych na niedofinansowane badania na temat chorób w krajach rozwijających się. Parlament także udzielił swego poparcia dla propozycji utworzenia Europejskiej Rady Badań (ERC). Parlamentarzyści chcą, aby organ ten został jak najszybciej utworzony, chociaż podkreślali także, że "nie może on dublować funkcji istniejących organów, takich jak Wspólne Centrum Badawcze [...] musi posiadać odpowiednie fundusze oraz nie doprowadzić do rozrostu biurokracji".

Powiązane artykuły