Skip to main content

CyanoKit®, the fastest and easiest test for reliable on-site cyanide detection.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepszy test do wykrywania cyjanku

Cyjanek jest naturalnie obecny w ponad 2500 roślinach i często wykorzystuje się go przemyśle galwanicznym, metalurgicznym, chemicznym i wydobywczym. Jest to jedna z najbardziej śmiercionośnych substancji chemicznych znanych ludzkości, którą trzeba właściwie gospodarować, aby uniknąć niekorzystnego wpływu na środowisko i ludność.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Zdrowie

Każdego roku na całym świecie produkuje się ponad 1,1 mln ton cyjanowodoru na potrzeby górnictwa i procesów przemysłowych. Powszechne stosowanie cyjanku w połączeniu z ograniczeniami wynikającymi z obecnych technologii analizy i monitorowania budzi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska. Odpady z przemysłowych roztworów cyjanku są zazwyczaj składowane w dużych zbiornikach, które mogą jednak przeciekać, może też dość do ich przelania się lub rozszczelnienia, stwarzając zagrożenie dla podziemnych zasobów wody pitnej, ludzi i ekosystemów dzikich zwierząt. W ciągu ostatnich 25 lat na całym świecie odnotowano ponad 30 poważnych wypadków związanych z wyciekami cyjanku. Znacznej części szkód spowodowanych takimi zdarzeniami można było uniknąć, gdyby dostępne były szybsze i niezawodne metody monitorowania. Szybciej, prościej i dokładniej Obecnie wykrywanie cyjanku opiera się na czasochłonnych procedurach przeprowadzanych w wyspecjalizowanych laboratoriach. Wymaga to kosztownego sprzętu i wysoko wykwalifikowanego personelu. Ponadto wysoka reaktywność cyjanku i związanych z nim związków oznacza, że analiza próbek jest trudna, co często skutkuje istotnymi błędami w danych. Istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych sposobów właściwego zarządzania cyjankiem, tak aby przedsiębiorstwa mogły zminimalizować ryzyko szkód dla środowiska i uniknąć negatywnego rozgłosu. Finansowany przez UE w ramach programu „Horyzont 2020” projekt CyanoKit miał na celu odpowiedzenie na to zagrożenie dzięki opracowaniu prostego, szybkiego, bezpiecznego, niezawodnego i przystępnego cenowo rozwiązania do badania cyjanku w celu poprawy zarządzania nim i zapewnienia bezpieczeństwa. „Stworzyliśmy platformę technologiczną do opracowania testów wykrywających cyjanek we krwi, żywności i praktycznie dowolnym rodzaju toksyn, takich jak metale ciężkie”, mówi Benedikt Kirchgaessler, koordynator projektu i dyrektor zarządzający firmy CyanoGuard AG, zajmującej się technologiami chemicznymi. Lepsze wykrywanie dla większego bezpieczeństwa Innowacyjna technologia CyanoKit może być stosowana w prawie każdej dziedzinie, wykrywając cyjanek o 98% szybciej i pewniej niż obecnie dostępne metody. Test jest również łatwy w użyciu, dzięki czemu jest odpowiedni dla wielu użytkowników, od wyspecjalizowanych chemików po rolników. Kirchgaessler tłumaczy: „Nadaje się nie tylko do przemysłu, w którym na co dzień stosuje się cyjanek, ale również do nowych środowisk, takich jak uprawy manioku czy szpitale, zapewniając lepszą skuteczność dzięki temu, że wyniki testów, a następnie skuteczne zarządzanie, mogą być dostarczane szybciej i taniej”. Po przeprowadzeniu studiów wykonalności, CyanoKit udoskonala obecnie konstrukcję wkładów zestawu testowego i rozwija przenośne urządzenie w celu poprawy odczytów kolorymetrycznych. Tworzy również platformę internetową w celu usprawnienia gromadzenia i analizy danych oraz automatyzacji procesu montażu w celu zwiększenia jego skali. Test komercyjny Ważnym elementem strategii marketingowej CyanoKit są duże stowarzyszenia przemysłowe, władze państwowe oraz firmy konsultingowe i inżynieryjne, które często wydają zalecenia i pośrednio wymuszają decyzje dotyczące struktury procesu i technologii wykorzystywanej do wykrywania toksyn. Jak zauważa Kirchgaessler: „Ogólne podejście do sprzedaży jest zgodne z łańcuchem wartości cyjanku”. Test opracowany przez CyanoKit wyróżnia się selektywnością, czułością, łatwością obsługi i szybkością wykrywania. CyanoKit® jest najszybszym testem wykrywającym cyjanek na rynku, konkurencyjnym cenowo w porównaniu z innymi testami. „Szybkie, dokładne i bezpieczne wykrywanie i oznaczanie ilościowe cyjanku w wodzie pomoże firmom kontrolować jakość wewnętrznych procesów, przestrzegać przepisów i zapewniać nieobecność substancji toksycznych w ściekach”, podsumowuje Kirchgaessler.

Słowa kluczowe

CyanoKit, cyjanek, test, zarządzanie, przemysł, kolorymetryczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania