European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-01

Article available in the following languages:

Odnowiony mandat Europejskiej Grupy ds. Etyki

Komisja Europejska odnowiła na okres czteroletni mandat Europejskiej Grupie ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach - EGE. Decyzja Komisji określa, że "Zadaniem EGE jest doradzanie Komisji w kwestiach etycznych związanych z nauką i nowymi technologiami, na żądanie Komisji l...

Komisja Europejska odnowiła na okres czteroletni mandat Europejskiej Grupie ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach - EGE. Decyzja Komisji określa, że "Zadaniem EGE jest doradzanie Komisji w kwestiach etycznych związanych z nauką i nowymi technologiami, na żądanie Komisji lub z własnej inicjatywy." Wspomniane kwestie zwykle wiążą się z opracowywaniem i wprowadzaniem w życie prawodawstwa lub polityki UE. Dalej w dokumencie stwierdza się: "Parlament i Rada mogą skierować uwagę Komisji na kwestie mające, ich zdaniem, duże znaczenie etyczne. Komisja, zasięgając opinii EGE, ustali termin, w jakim dana opinia ma zostać przedłożona." Członkowie EGE powoływani są przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej, ale zainteresowane strony mogą odpowiedzieć na zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału, obecnie otwarte, jeśli chcą być uwzględnieni jako członkowie grupy. Członkowie Grupy działają we własnym imieniu i zobowiązani są do udzielania niezależnych porad, nie ulegając żadnym wpływom zewnętrznym. W celu przygotowania opinii EGE może zasięgać rady ekspertów w określonej dziedzinie, inicjować badania i powoływać grupy robocze do rozpatrzenia poszczególnych zagadnień. Ostatnie opinie EGE dotyczyły tak zróżnicowanych tematów jak wszczepianie implantów urządzeń ICT w ludzkie ciało, banki krwi pępowinowej, testy genetyczne w miejscu pracy, badania kliniczne w krajach rozwijających się i patentowanie wynalazków wykorzystujących ludzkie komórki macierzyste.

Powiązane artykuły