Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Badania ujawniaja, ze wiekszosc Europejczykow popiera zwiekszenie budzetu UE na dzialalnosc badawcza

Według wyników zawartych w dwóch nowych raportach z badań Eurobarometru, dotyczących postrzegania przez opinię publiczną nauki i technologii oraz stojącej u ich podstaw etyki, około 60 procent obywateli europejskich wyraża przekonanie, że UE powinna zwiększyć wydatki na badani...

Według wyników zawartych w dwóch nowych raportach z badań Eurobarometru, dotyczących postrzegania przez opinię publiczną nauki i technologii oraz stojącej u ich podstaw etyki, około 60 procent obywateli europejskich wyraża przekonanie, że UE powinna zwiększyć wydatki na badania naukowe. Badania przeprowadzono w formie wizyt składanych w domach w okresie od 3 stycznia do 15 lutego bieżącego roku we wszystkich 25 Państwach Członkowskich, krajach kandydujących (w Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Turcji) oraz w trzech państwach należących do EFTA (w Islandii, Norwegii i Szwajcarii). Ogólnie ujmując, w wyniku badań stwierdzono "bardzo pozytywne i optymistyczne postrzeganie faktycznych możliwości nauki i technologii w działaniach na rzecz ludzkości w kategorii badań medycznych, poprawy jakości życia oraz możliwości dla przyszłych pokoleń". 87 procent respondentów stwierdziło, że nauka i technologia przyczyniły się do poprawy jakości ich życia, natomiast 77 procent wyraziło przekonanie, że tendencja ta utrzyma się w odniesieniu do przyszłych pokoleń. Mniej optymistyczne jest jednak odkrycie, że wielu Europejczyków uważa się za słabo poinformowanych w kwestiach dotyczących nauki i technologii, a badania wykazały, że brak informacji wynika z małego zainteresowania zagadnieniami nauki. "Należy zatem podjąć wysiłki mające na celu przybliżenie nauki i technologii tym grupom ludzi, którzy mają mniejszy kontakt z nauką, oraz którzy w związku z tym sceptycznie odnoszą się do nauki i technologii", czytamy w raporcie "Europejczycy, nauka i technologia". "Do tych grup należą częściej kobiety, osoby starsze oraz osoby z niższym wykształceniem." W zakresie dotyczącym zagadnień etycznych związanych z postępem naukowym, oba raporty ujawniają widoczne sprzeczności w postawach ludzi. Na przykład, mimo, że ludzie wyrażają pewien lęk przed naukowcami ze względu na możliwości wynikające z ich dużej wiedzy oraz obawę, że badania przekroczą określone granice etyczne i moralne, to "chcą oni umożliwić naukowcom swobodną pracę wolną od wątpliwości, czy potencjalne zagrożenia wynikające z dalszych badań nie zahamują tempa prac�. Dlatego też raport stwierdza na zakończenie: "Wydaje się, że Europejczycy chcieliby narzucić równowagę między etyką a postępem naukowym, co z pewnością będzie wymagało większych wysiłków ze strony środowiska naukowego i władz publicznych, od których oczekuje się, że opracują podstawy prawne takiej etycznej kontroli." W zakresie dotyczącym zagadnień specyficznych, Europejczycy wydają się być zaskakująco otwarci na dalsze badania i rozwój, pomimo kontrowersji otaczających niektóre z poruszanych tematów. Na przykład większość obywateli wyraża przekonanie, że biotechnologia, inżynieria genetyczna oraz zaawansowane technologicznie rolnictwo będą miały pozytywny wpływ na nasz sposób życia. Niemniej jednak, podczas gdy zbliżony odsetek ludzi byłby w stanie zaakceptować klonowanie zwierząt czy ludzkich embrionalnych komórek macierzystych w wyjątkowych okolicznościach przez wzgląd na zdrowie ludzi, obywatele wyraźnie podnoszą wątek moralny w kwestii klonowania istot ludzkich, a 59 procent z nich wyraża opinię, że nigdy nie należy do tego dopuścić. Osoby podejmujące obecnie działania na rzecz znacznego zwiększenia funduszy UE na badania przeczytają jednak z zadowoleniem, że 71 procent obywateli przyznaje, iż badania w ramach współpracy na poziomie UE mają coraz większe znaczenie, a w odczuciu 64 procent zwiększenie konkurencyjności gospodarki warunkowane jest wyłącznie opracowaniem i stosowaniem najbardziej zaawansowanych technologii.

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

22 Czerwca 2010