European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovative cable car for urban transport

Article Category

Article available in the following languages:

Komunikacja miejska przyszłości

Przepływ ludzi, towarów i informacji zawsze był istotną częścią wzrostu gospodarczego i postępu w społeczeństwie. Finansowany ze środków UE projekt CABLESMART ma na celu zrewolucjonizowanie sektora miejskiego transportu publicznego. W tym celu zaproponowano innowacyjny system łączący zalety kolejki linowej z zaletami systemów pojazdów kołowych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Wraz z rozwojem miast na świecie wzrasta zapotrzebowanie na bardziej ekologiczne i wydajne miejskie systemy transportu publicznego. To zapotrzebowanie staje się coraz pilniejsze wskutek kilku czynników: dużego natężenia ruchu, rosnącej potrzeby ochrony środowiska, dążenia do mniejszego zużycia energii oraz obniżania kosztów transportu i kosztów wynikających z zatorów drogowych, a także utrzymania odpowiedniego poziomu jakości życia mieszkańców miast. Potrzebny jest lepszy sposób podróżowania Aby możliwe było sprostanie tym potrzebom, w ramach projektu CABLESMART, koordynowanego przez włoską firmę Dimensione Ingenierie Srl, rozwijany jest pionierski system, nazwany CableSmart, łączący zalety kolejki linowej z zaletami systemów pojazdów kołowych. Celem nadrzędnym jest stworzenie kompletnej sieci komunikacji miejskiej. Sergio Blengini, prezes spółki, zauważa: „W przypadku tradycyjnej mobilności miejskiej przeszkodą są pewne oczywiste ograniczenia”. Obecnie wykorzystywane są takie środki transportu jak kolej, metro, tramwaje czy autobusy, które są kosztowne pod względem produkcji i eksploatacji. Emitują też wysoki poziom zanieczyszczeń i zużywają bardzo dużo energii. „Aktualnie dostępne kolejki linowe, choć mają mniejszy negatywny wpływ na tkankę miejską, nie są bezawaryjne, zapewniają ograniczone bezpieczeństwo osobiste i mniejszą wygodę, a ponadto są drogie w obsłudze i utrzymaniu”, dodaje. Czym jest CableSmart „CableSmart jest wolny od ograniczeń typowych dla tradycyjnych systemów kolei linowych, a zatem może być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie mobilności w miastach”, wyjaśnia Blengini. Łącząc elementy tradycyjnej kolejki linowej i pojazdów samobieżnych, CableSmart może pokonywać bardziej strome odcinki i ciasne zakręty. CableSmart może przewozić 5 000 pasażerów na godzinę, nawet po 10 osób w każdej kabinie, i poruszać się z prędkością 6 m/s, a trasa może osiągnąć długość ponad 10 km. „Pasażerowie będą podróżować wygodnymi, klimatyzowanymi, oświetlonymi, bezawaryjnymi pojazdami i będą mogli wybrać miejsce docelowe za pomocą inteligentnej technologii”, kontynuuje Blengini. Podkreśla również, że kabiny będą „wyposażone w napęd elektryczny oraz urządzenia do magazynowania i ładowania energii elektrycznej, a także w systemy komunikacji i automatyzacji”. Dodatkowo kabiny będą „autonomicznie sterować ruchem (ruszaniem i zatrzymywaniem się) oraz poruszać się po prostych i zakrzywionych trajektoriach”. Stacje i kabiny będą również przystosowane dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Ważne jest bezpieczeństwo Zdolność systemu CABLESMART do reagowania na nowe specyfikacje transportu miejskiego oraz zgodność ze standardami kolei linowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Kabiny i stacje są wyposażone w systemy nadzoru wideo i łączności w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji kabiny są w stanie komunikować się zarówno ze sobą, jak i z systemem, co umożliwia zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości. Na rolkach znajdują się elektryczne urządzenia zabezpieczające i sterujące, więc „utrata jednej rolki nie będzie miała negatywnego wpływu na działanie całości”. Ponadto Blengini podkreśla, że „trwałość miękkich elementów jest znacznie większa niż tradycyjnych”. CableSmart jest też odporny na wiatr, a wśród kolejnych zalet można wymienić system zarządzania przepływem ruchu, system kontroli awarii i system zarządzania konserwacją zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo urządzenia. System CABLESMART jest całkowicie odporny na usterki. Wspieranie ochrony środowiska i gospodarki CableSmart to zrównoważone i ekologiczne rozwiązanie wykorzystujące inteligentne, energooszczędne kabiny. W porównaniu z innymi systemami transportowymi zużycie energii jest mniejsze o 70 %, przy czym 50 % energii jest wytwarzana samodzielnie za pomocą wbudowanych paneli słonecznych. „Jest to konkurencyjne rozwiązanie cechujące się niskim kosztem wytworzenia wynoszącym około 5–10 mln EUR za każdy kilometr. Przy cenie 30 centów za kilometr dla każdego pasażera okres zwrotu wyniesie około 6 lat”. System CableSmart zostanie wprowadzony na rynek w 2021 r. Oczekuje się, że po 5 latach eksploatacji zostanie sprzedanych 11 egzemplarzy CableSmart. Oznacza to przychody i zyski brutto ze sprzedaży w wysokości odpowiednio około 135 mln EUR i 33 mln EUR.

Słowa kluczowe

CABLESMART, transport, kolej linowa, mobilność miejska, inteligentna technologia, ekologiczne rozwiązanie, energooszczędne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania