CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-17

Article available in the following languages:

Minister mówi o czterech "C" rządzących planami badawczymi prezydencji austriackiej

Austria przejęła stery UE w decydującym okresie dla europejskich badań. Ale czy oczekujemy zbyt wiele od prezydencji, chcąc nie tylko zatwierdzenia budżetu, który mogliby wszyscy zaakceptować i w którym fundusze na programy badawcze UE byłyby znacząco zwiększone, ale również p...

Austria przejęła stery UE w decydującym okresie dla europejskich badań. Ale czy oczekujemy zbyt wiele od prezydencji, chcąc nie tylko zatwierdzenia budżetu, który mogliby wszyscy zaakceptować i w którym fundusze na programy badawcze UE byłyby znacząco zwiększone, ale również porozumienia co do zawartości i struktury siódmego programu ramowego na rzecz badań (7. PR)? Austriacka minister ds. edukacji, nauki i kultury, Elisabeth Gehrer, tak nie uważa. W rozmowie z CORDIS Wiadomości przed prezentacją dla deputowanych do Parlamentu Europejskiego, Gehrer wyraziła optymizm co do możliwości podpisania 7. PR w krótkim terminie, jaki pozostał do dyspozycji, tak aby jego realizacja mogła się rozpocząć w styczniu 2007 r. Minister z optymizmem wypowiadała się o działalności badawczej w jej własnym kraju i posunięciach inicjowanych przez Austrię w kierunku wspierania badań w regionie Bałkanów Zachodnich graniczącym z Austrią. - Prace Austrii nad pakietem badawczym, trwające od dziś do końca czerwca, będą koncentrowały się wokół czterech "C" - oznajmiła minister: "continuity" (kontynuacja) pod kątem pracy nad osiągnięciami prezydencji brytyjskiej, "consistency" (spójność) w kontekście tematyki traktowanej priorytetowo w ramach programu, "competence" (kompetencja) w przewodniczeniu debatom na temat 7. PR oraz "cooperation" (współpraca) pomiędzy prezydencją a Parlamentem. Odnosząc się do kwestii krótkiego terminu Minister Gehrer powiedziała w wywiadzie dla CORDIS Wiadomości o swoim zamiarze zasugerowania eurodeputowanym, że intensywna praca wszystkich członków grupy roboczej umożliwia zatwierdzenie propozycji podczas pierwszego czytania w czerwcu. Taki scenariusz zależy oczywiście od skutecznego dialogu trójstronnego między Radą, Parlamentem i Komisją - podkreśliła. Minister stwierdził również, że porozumienie zawarte we właściwym czasie jest niezbędne nie tylko z punktu widzenia badań europejskich, ale również w celu pokazania obywatelom, że w UE badania traktowane są poważnie i potrafi ona realizować swoje zamierzenia. - To ambitny cel, ale naprawdę ważną kwestią jest pokazanie, że potrafimy negocjować, jesteśmy kompetentni, a badania zajmują w naszym programie wysoką pozycję - powiedziała. Oprócz 7. PR prezydencja austriacka planuje pobudzenie współpracy z Bałkanami Zachodnimi. Związanie tych krajów z Europą stanowi cel polityki zagranicznej, ale może być osiągane poprzez badania, jak wyjaśniła Gehrer: - Jestem osobiście całkowicie przekonana, że tylko wtedy, gdy zapewnimy możliwości młodym ludziom z tych krajów - możliwości badawcze, możliwości naukowe - będą oni w stanie działać na rzecz budowy swojego kraju i w nim pozostać. Musimy powstrzymać drenaż mózgów - powiedziała. Austria już wcześniej zainicjowała bliższą współpracę z tymi krajami, przedstawiając propozycję "platformy sterującej" obejmującej Bałkany Zachodnie. Zdaniem minister pomysł został zaaprobowany przez komisarza ds. badań naukowych Janeza Potocnika. Ideą leżącą u podłoża platformy jest zintensyfikowanie współpracy z Bałkanami Zachodnimi, zachęcanie do transferu know-how i wiedzy, a także zaoferowanie wsparcia i czynników motywujących - wyjaśniła minister Gehrer. Minister już zdążyła zaobserwować poparcie dla tej inicjatywy w ramach UE i oczekuje, że to poparcie się zwiększy wraz podniesieniem świadomości na temat regionu. W ostatnich latach sama Austria coraz częściej wykorzystywała badania, jako że pracowała nad przekształceniem gospodarki z modelu produkcyjnego na model oparty na wiedzy. W opinii minister to nie było łatwe zadanie, ale jego realizacja stała się niezbędna z powodu coraz większej dostępności taniej siły roboczej w innych regionach. Nowa ustawa o uniwersytetach przyznaje im większą niezależność, pozwalając w ten sposób na większą inicjatywę i ustalanie własnych priorytetów. - Nauka ma się coraz lepiej, tak jak i badania - powiedziała Gehrer serwisowi CORDIS Wiadomości. Nasz kraj inwestuje obecnie 2,35 procent PKB w badania, starając się sporo nadrobić w ostatnich latach. Przewidzianych jest więcej środków finansowych i Austria całym sercem jest po stronie celu UE zakładającego wzrost wydatków na badania do trzech procent PKB do 2010 r. Choć celem Austrii jest osiągnięcie trzyprocentowego progu, to jednak będzie to możliwe, jeśli przemysł się do tego przyczyni - powiedziała minister. Gehrer wezwała wszystkie kraje i regiony do wykonania swojej części zadania i przywołała lizbońskie krajowe programy reform jako środek, który ma uwidocznić istniejącą wolę uczynienia Europy bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Oczywiście wszelkie przekształcenie jednego rodzaju gospodarki w drugi wymaga wsparcia ze strony obywateli i Austriaków nie zaniedbano w tym procesie. W Austrii odbyła się ostatnio "Długa noc badań", podczas której wszystkie ośrodki badawcze otworzyły swoje podwoje i przyjęły 45 000 gości. Inicjatywa odniosła olbrzymi sukces i będzie powtarzana w kolejnych latach - mówi minister. Gehrer, zapytana o mocne strony austriackiej nauki, wskazała na nauki przyrodnicze, a w szczególności biologię. Austria osiąga dobre wyniki również w inżynierii ruchu - dodała. Minister zakończyła jednak swoją wypowiedź stwierdzeniem, że chociaż Austria zwiększa inwestycje w dziedzinie biologii, nie jest to jedyny kierunek, w którym jej kraj podąża. Przemawiając w kilka dni po obchodach w Austrii i na świecie 250. rocznicy urodzin Mozarta minister podkreśliła, że studenci z całego świata nadal gromadnie przybywają do Austrii na studia muzyczne, a jej kraj nadal będzie wspierał nauki humanistyczne, muzykę i sztukę. - Nie podążamy wyłącznie w jednym kierunku - powiedziała minister Gehrer.

Kraje

Austria