Skip to main content

Piloting Automated Driving on European Roads

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pojazdy zautomatyzowane w Europie

Inteligentne pojazdy będą miały bez wątpienia niezwykle istotny wpływ na nasz transport i infrastrukturę drogową. Obecnie realizowane są dwie finansowane przez Unię Europejską inicjatywy, których przedmiotem jest opracowanie i przetestowanie rozwiązań mających na celu zbadanie możliwości związanych z zautomatyzowaną jazdą i transportem z myślą o poprawie bezpieczeństwa na drogach i zwiększeniu płynności ruchu drogowego.

Transport i mobilność

Europejscy naukowcy przetestowali technologie automatyzacji jazdy pozwalające na zwiększenie wygody i bezpieczeństwa kierowców, płynności ruchu, a także efektywności środowiskowej pojazdów. W ramach projektu AdaptIVe sprawdzone zostały innowacje uwzględniające zarówno potrzeby kierowców, jak i obecny stan przepisów. „Wyniki uzyskane w ramach projektu stanowią wkład do niezwykle ambitnej inicjatywy L3Pilot finansowanej przez Unię Europejską, której celem jest poszerzanie naszej wiedzy na temat możliwości skutecznej integracji pojazdów zautomatyzowanych z europejską infrastrukturą transportową”, twierdzi Aria Etemad, koordynatorka projektu z ramienia Volkswagen Group Research. W ramach projektu AdaptIVe naukowcy zajęli się optymalizacją interakcji pomiędzy kierowcami i technologiami automatyzacji poprzez zastosowanie podejścia „wspólnej kontroli” przy pomocy wielu systemów, wykorzystując w tym celu interakcje między pojazdami, czujniki przeszkód oraz technologie reagujące na stan kierowcy. Naukowcy przetestowali również cztery z pięciu poziomów automatyzacji określone przez Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych (SAE) – systemy wsparcia, automatyzację częściową, warunkową i wysokiego poziomu – przy pomocy prototypowych pojazdów obejmujących zarówno samochody miejskie i większe samochody osobowe, jak i pojazdy ciężarowe. Prace rozwojowe brały pod uwagę trzy główne scenariusze użycia – podróże na krótkich dystansach, środowisko miejskie oraz ruch autostradowy. Pierwszy z zakładanych scenariuszy obejmował manewrowanie na parkingu oraz poruszanie się w zatłoczonym otoczeniu przy prędkościach wynoszących do 30 km/h. Jazda w środowisku miejskim obejmowała szeroki wachlarz codziennych zagrożeń w ruchu drogowym i prędkości wynoszące od 10 do 70 km/h. Głównym wyzwaniem w tym przypadku była złożoność środowiska związana z natężeniem ruchu. Scenariusze testujące poruszanie się po autostradzie obejmowały pojazdy poruszające się z prędkościami wynoszącymi nawet do 130 km/h, wykonujące manewry takie jak zmiany pasa jezdni oraz włączanie się do ruchu. Ważna inicjatywa europejska Naukowcy wykorzystali rezultaty projektu AdaptIVe w ramach inicjatywy L3Pilot, największego w swojej klasie badania finansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego 1 000 kierowców testuje 100 autonomicznych pojazdów w różnych warunkach w dziesięciu krajach Europy. Celem inicjatywy jest ustalenie i sprawdzenie, czy pojazdy zautomatyzowane stanowią bezpieczny i wydajny środek transportu na drogach publicznych. Obejmuje ona szeroko zakrojone testy pilotażowe automatyzacji 3. poziomu SAE, a także dodatkową ocenę niektórych funkcji 4. poziomu. Badanie obejmuje szeroki zakres sytuacji występujących na drogach, od parkowania i wyprzedzania innych pojazdów na autostradach, aż po kierowanie pojazdami na miejskich skrzyżowaniach. Cenne dane zgromadzone w trakcie inicjatywy pomogą ekspertom w ocenie kwestii technicznych, akceptacji użytkowników, zachowania podczas jazdy i kierowania pojazdem, a także wpływu na ruch drogowy i bezpieczeństwo, co ostatecznie posłuży do stworzenia znormalizowanego ogólnoeuropejskiego środowiska testowego dla pojazdów zautomatyzowanych. „Po zakończeniu tego etapu będziemy gotowi do przeprowadzenia szeroko zakrojonych testów eksploatacyjnych na drogach publicznych”, zauważa Etemad. Bezpieczniejsza i bardziej wydajna jazda Naukowcy planują także zebranie szeregu najlepszych praktyk dotyczących automatyzacji pojazdów oraz opracowanie na ich podstawie Kodeksu praktyk. „Dokument ten będzie opisywał typowy proces opracowywania oraz rozwoju funkcji automatyzacji jazdy. Obejmie między innymi listy kontrolne oraz kwestie związane z bezpieczeństwem, a także metody zapewniania bezpiecznego działania zautomatyzowanych podzespołów pojazdu”, wyjaśnia Etemad. Dodatkowo członkowie konsorcjum projektowego zbadają skutki i konsekwencje stosowania mechanizmów automatyzacji w zróżnicowanych warunkach drogowych, skupią się także na zbadaniu odporności oraz cyberbezpieczeństwa nowych systemów. Kolejną kwestią, na której skupią się badania, będą użytkownicy. W tym celu naukowcy wezmą pod uwagę szeroki zakres aspektów demograficznych, takich jak płeć i wiek, w ramach oceny systemów zautomatyzowanej jazdy. Celem projektu L3Pilot jest sformułowanie wniosków na temat kwestii technicznych, akceptacji użytkowników, zachowania w czasie jazdy oraz wpływu pojazdów zautomatyzowanych na ruch drogowy. „Ocenimy bezpieczeństwo, wydajność, mobilność oraz wpływ samochodów zautomatyzowanych na gospodarkę. W praktyce oznacza to, że w naszych testach uwzględnimy zróżnicowane warunki drogowe oparte na danych z testów przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, a następnie opracujemy analizę zysków i strat w odniesieniu do całej Europy”, stwierdza Etemad.

Słowa kluczowe

AdaptIVe, L3Pilot, jazda zautomatyzowana, bezpieczeństwo, droga, Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych (SAE), transport

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania