European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Program zdrowotny UE zostanie poddany ocenie

Program zdrowia publicznego UE ma być poddany kontroli, na półmetku planowanego sześcioletniego okresu jego obowiązywania. Wspólnotowy program działania na rzecz zdrowia publicznego został zapoczątkowany po to, aby "w skoordynowany i spójny sposób odpowiedzieć na obawy społecz...

Program zdrowia publicznego UE ma być poddany kontroli, na półmetku planowanego sześcioletniego okresu jego obowiązywania. Wspólnotowy program działania na rzecz zdrowia publicznego został zapoczątkowany po to, aby "w skoordynowany i spójny sposób odpowiedzieć na obawy społeczeństwa wywołane zagrożeniami dla zdrowia, a także oczekiwania związane z ochroną zdrowia na wysokim poziomie". Obecna ocena, która potrwa dużą część roku 2006, ma służyć uzyskaniu niezależnej, udokumentowanej informacji w sprawie wdrażania i rezultatów programu. Program jest realizowany przez DG ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej. Ocena ukierunkowana będzie na trzy zagadnienia: wpływ programu oraz zakres wartości dodanej kreowanej na rzecz obywateli UE i państw członkowskich, dowody na to, że program działa w sposób skuteczny i trwały oraz wskazanie, że program jest spójny z innymi działaniami UE, w tym z szóstym programem ramowym (6. PR). Wyniki oczekiwane są pod koniec 2006 r. i będą brane pod uwagę we wszystkich kolejnych badaniach UE dotyczących zdrowia publicznego. Zgodnie z raportem prezentującym etapy badania, przygotowanym przez zespół doradców RAND Europe, choć "praktycy służby zdrowia dostrzegają szeroki zakres czynników, które wpływają na stan zdrowia populacji, i rozumieją, jak te czynniki współdziałają w złożony sposób [...] powiązania pomiędzy wkładem politycznym a wynikami zdrowotnymi mogą być złożone i szerokie, a także w znaczny sposób rozłożone w czasie." W celu wzięcia tych czynników pod uwagę, "Ocena musi uwzględniać złożoność wynikającą z działań wielu podmiotów". Na mocy Traktatu z Maastricht i Traktatu Amsterdamskiego UE jest odpowiedzialna za zagwarantowanie, że jej działalność zapewnia ochronę zdrowia, pomaga państwom członkowskim w koordynowaniu ich prac i współpracy, podejmowaniu akcji w sprawie "zagrożeń" dla zdrowia oraz ustanawianiu standardów we wspólnych dziedzinach, takich jak farmaceutyki. Celem "ram działania w dziedzinie zdrowia publicznego 1993" było podjęcie tych obowiązków. Ramy spowodowały ukierunkowanie zasobów na trzy obszary: poprawę wiedzy zdrowotnej, szybkie reagowanie na zagrożenia zdrowotne oraz promocję zdrowia poprzez zajęcie się czynnikami determinującymi zdrowie. Badanie będzie przede wszystkim próbą odpowiedzi na serię postawionych pytań dotyczących tego, jak znacząca, skuteczna, wydajna, spójna i możliwa do zaakceptowania była dotychczasowa polityka UE.

Powiązane artykuły