Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Satelita monitoruje powodz w Niemczech

Gwałtowne powodzie, które nawiedziły Łabę w północnych Niemczech były ściśle monitorowane z przestrzeni kosmicznej za pośrednictwem satelity ERS-2 należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Miało to wspomagać władze w walce z żywiołem. Powódź dotknęła kilka miast n...

Gwałtowne powodzie, które nawiedziły Łabę w północnych Niemczech były ściśle monitorowane z przestrzeni kosmicznej za pośrednictwem satelity ERS-2 należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Miało to wspomagać władze w walce z żywiołem. Powódź dotknęła kilka miast na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, gdzie poziom Łaby podniósł się niemal trzykrotnie ponad stan normalny. Ucierpiało zwłaszcza miasto Hitzacker położone 100 km od morza, w którym znajduje się wiele XVI- i XVII-wiecznych perełek architektonicznych. Powodzie można łatwo obserwować z kosmosu, co pomaga w ograniczaniu szkód - powodzie są bowiem najbardziej kosztowną klęską żywiołową. W październiku 2000 r. ESA została członkiem założycielem Międzynarodowej Karty w sprawie Przestrzeni Kosmicznej i Klęsk Żywiołowych (International Charter on Space and Major Disasters), która powstała w celu stworzenia wspólnego frontu reagowania na duże klęski żywiołowe oraz te będące skutkiem działalności człowieka. Niemieckie Wspólne Centrum Informacyjne i Sytuacyjne (Joint Information and Situation Centre, GMLZ) wystąpiło o mapy zalanego regionu. Członkowie Karty dokonali analizy wniosku i zaangażowali Niemieckie Centrum Przestrzeni Kosmicznej (German Aerospace Center, DLR) do opracowania map z użyciem obrazów satelitarnych. Zdjęcia pochodzące z radaru o syntetycznej aperturze (SAR) ERS-2 były jednymi z pierwszych wykorzystanych do zobrazowania obszarów powodziowych. Departamenty federalne do spraw zapobiegania powodziom i gospodarki wodnej niemieckich landów Saksonii, Saksonii-Anhalt, Brandenburgii i Dolnej Saksonii wraz z departamentem ochrony środowiska miasta Drezna i departamentem policji Poczdamu w szerokim zakresie wykorzystywały mapy do koordynowania działań swoich służb. Władze Hitzacker ogłosiły, że Łaba osiągnęła poziom o 13 cm wyższy od poziomu zanotowanego podczas powodzi w 2002 r., najgorszych w Europie Środkowo-Wschodniej od 150 lat. Od 11 kwietnia woda cofnęła się, ale wały i inne elementy ochronne są nadal przesiąknięte i podlegają dużym obciążeniom. Ponad 3000 pracowników nadal wykorzystuje zdjęcia satelitarne w celu maksymalnej intensyfikacji działań władz związanych z naprawą wszelkich wyrw, wzmocnieniem wałów i układaniem worków z piaskiem wzdłuż Łaby.

Kraje

Niemcy