Skip to main content

INNOVATIVE FUNCTIONAL PAINT FOR AIR PURIFICATION

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nietoksyczna farba ekologiczna inteligentnym sposobem na poprawę jakości powietrza

Niektóre nanocząsteczki powodują efekt katalityczny, który skutkuje zmniejszeniem stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Proces ten został wykorzystany do produkcji nietoksycznej farby, która dodatkowo oczyszcza powietrze.

Technologie przemysłowe

Lotne związki organiczne (ang. volatile organic compounds, VOC), które znajdują się w tradycyjnych farbach mogą oddziaływać na zdrowie człowieka tak samo negatywnie, jak spaliny samochodowe. Teraz, dzięki wsparciu unijnych funduszy, w ramach projektu AIRLITE opracowano naturalną farbę, która zamiast toksycznych chemikaliów wykorzystuje niszczące lotne związki organiczne i zanieczyszczenia powietrza nanocząsteczki, a także chroni przed bakteriami, wirusami i pleśniami. Farba AIRLITE to „jedyny produkt tego rodzaju na świecie, który jest naturalny i stanowi rozwiązanie tych problemów. To nie tylko farba, ale technologia oczyszczania powietrza”, mówi Arun Jayadev, współzałożyciel firmy AIRLIGHT odpowiedzialnej za realizację projektu. „To przełomowa technologia, która stanowi fundamentalną zmianę w przemyśle farbiarskim”, dodaje. W farbie wykorzystano materiały oparte na nanocząsteczkach dwutlenku tytanu, które są aktywowane przy pomocy światła, a w interakcji z wilgocią z powietrza wytwarzają w drodze katalizy specjalne jony – rodniki hydroksylowe – powszechnie określane mianem „detergentów natury”. Rodniki te mogą rozbić toksyczne cząsteczki zawieszone w powietrzu, takie jak tlenki azotu (NOx), które wywołują zapalenie dróg oddechowych. Technologia oparta na nanocząsteczkach redukuje zanieczyszczenia powietrza o 89 % oraz eliminuje 99,9 % bakterii i wirusów z powierzchni poddanych jej działaniu, a także odpycha brud i zarodniki pleśni. Dzięki temu, że farba odbija ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego, zmniejsza również koszty zużycia energii związane z chłodzeniem w czasie gorących dni nawet o 29 %. „Wszystko, czego trzeba, by powstały te rodniki, to światło i wilgoć. AIRLITE jest farbą, jednak skład tego produktu nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi farbami”, twierdzi Jayadev. „Dzięki temu właściwości produktu AIRLITE pozostają niezmienione przez co najmniej 10 lat”. Wyróżnia ją także praktyczność użycia. „Farba jest dostępna w postaci sproszkowanej, co oznacza, że nie wymaga przewożenia dużej ilości płynów. Proszek miesza się z wodą, a następnie nakłada tak, jak inne farby – pędzlem lub wałkiem”. Jeszcze lepsze właściwości Dzięki dofinansowaniu UE naukowcy uczestniczący w projekcie mogli poprawić właściwości nowej farby poprzez współpracę z uniwersytetami i instytutami badawczymi specjalizującymi się w badaniach nad nanomateriałami oraz cząsteczkami nieorganicznymi. Farba została również dokładnie przebadana, aby zapewnić, że jej przełomowe właściwości zostaną potwierdzone przez jednostki akredytacyjne. „Pierwszym wyzwaniem było wyeliminowanie wszystkich substancji toksycznych, które są zwykle stosowane w farbach. Za to otrzymaliśmy złotą certyfikację, gdyż działaliśmy w myśl koncepcji »od kołyski do kołyski«, która wymaga przeanalizowania nie tylko samej toksyczności, ale także wpływu produktu na środowisko naturalne przez cały jego cykl życia”, wyjaśnia Jayadev. „Obecnie obowiązują regulacje mające na celu zmniejszenie ilości VOC w farbach”, mówi. „Zazwyczaj świeżo nałożona farba uwalnia lotne związki organiczne w postaci zapachu, co ma działanie rakotwórcze. Jednak farba AIRLITE nie zawiera absolutnie żadnych związków organicznych tego rodzaju”. Chociaż istnieją obawy społeczne dotyczące szkodliwości nanocząsteczek, Jayadev wyjaśnia, że nanocząsteczki dwutlenku tytanu w farbie AIRLITE nie są uwalniane, ponieważ pozostają osadzone w farbie. W czasie trwania projektu zespół skupił się na uproszczeniu procesu produkcji, rozszerzeniu jego skali, a sama farba została wprowadzona na rynek. Obecnie farba AIRLITE jest już wykorzystywana w szpitalach, szkołach, portach lotniczych, biurach i domach na całym świecie. W Europie farba AIRLITE jest obecnie dostępna w Hiszpanii, Włoszech, Portugalii i w Zjednoczonym Królestwie. „Zamierzamy rozszerzać sprzedaż produktu na całą UE”, mówi Jayadev, dodając, że firmie udało się już zakończyć trudny proces certyfikacji w Chinach. „Planujemy teraz wwejść z naszym produktem na rynek Stanów Zjednoczonych”, mówi.

Słowa kluczowe

AIRLITE, budownictwo, farba, nanotechnologia, zanieczyszczenie, antybakteryjne, wirusy, pleśń, toksyczność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania