Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Propagowanie modelu aktywnego starzenia sie

Celem projektu eInclusion@EU jest dotarcie do tych członków społeczeństwa, którzy tradycyjnie są najbardziej przeciwni społeczeństwu informacyjnemu - zwłaszcza do osób starszych. Celem projektu, który ma się zakończyć w grudniu, jest znalezienie nowych sposobów dotarcia do o...

Celem projektu eInclusion@EU jest dotarcie do tych członków społeczeństwa, którzy tradycyjnie są najbardziej przeciwni społeczeństwu informacyjnemu - zwłaszcza do osób starszych. Celem projektu, który ma się zakończyć w grudniu, jest znalezienie nowych sposobów dotarcia do osób wykluczonych i mogących odnieść korzyści z bliższej styczności z komputerem jako narzędziem. Program koncentruje się zwłaszcza na kwestii niedyskryminowania (e-inclusion - e-integracja) i na wypracowywaniu strategii, by pomóc tym, którzy mają trudności z fizycznym dostępem do usług (e-accessibility - e-dostępność). Michal Arend jest socjologiem z econcept, szwajcarskiej firmy doradczej, która kieruje częścią projektu dotyczącą wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do celów związanych z podjęciem pracy przez ludzi. - W technologiach informacyjno-komunikacyjnych drzemie znaczny potencjał, jeżeli chodzi o ułatwienie aktywnego starzenia się i pozostawania na rynku pracy i zatrudnienia - stwierdził w swojej wypowiedzi dla serwisu IST Results. - Jednakże ogólny poziom świadomości co do istniejących możliwości TIK jest nadal niski i wielu ekspertów zajmujących się sprawami aktywnego starzenia się nie zdaje sobie sprawy z potencjalnego wkładu TIK i innych nowoczesnych technologii lub ma do tego stosunek sceptyczny. Pomimo to, badania wskazują, że rosnącym umiejętnościom w zakresie technologii informatycznych towarzyszy wzrost możliwości zatrudnienia. W przypadku osób już pracujących, wyższe umiejętności informatyczne mogą również sprawić, że pracownicy stają się bardziej elastyczni. W tym względzie istnieje poważny rozdźwięk pomiędzy państwami członkowskimi UE. Na przykład w krajach skandynawskich, zwłaszcza w Finlandii, "aktywne starzenie się" jest zjawiskiem powszechnie uznawanym. Z drugiej strony, w wielu nowych państwach członkowskich występują niższe wskaźniki średniej długości życia i wysokie stopy bezrobocia, co sprawia, że kwestia aktywnego starzenia się traktowana jest mniej priorytetowo. Jednakże wraz z podwyższaniem wieku emerytalnego wpływ TIK na zatrudnione osoby starsze może jedynie wzrosnąć. Warsztaty uruchomione w październiku 2005 r. w Brukseli zapoczątkowały promocję pojęcia e-integracji i e-dostępności. - Warsztaty były zaledwie jednym krokiem w kierunku uruchomienia dialogu i gromadzenia ludzi, którzy mogą być pomocni w rozwijaniu szerzej zakrojonych i lepiej koordynowanych przyszłych badań i strategii politycznych na poziomie europejskim i krajowym - mówi dr Arend. Pod koniec roku zostanie sporządzony raport dotyczący projektu, wraz z kompletem realnych strategii i środków politycznych w celu doprowadzenia do lepszego wykorzystywania TIK, zwłaszcza przez osoby starsze.

Kraje

Szwajcaria