Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Potocnik i deputowani do Parlamentu Europejskiego uznaja udzial COST w EPB

Znaczące postacie z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wychwalały program COST (współpraca europejska w dziedzinie badań naukowych i technicznych) podczas uroczystego otwarcia tygodniowej wystawy organizowanej w ramach programu COST, zatytułowanej "Wizja nauki eur...

Znaczące postacie z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego wychwalały program COST (współpraca europejska w dziedzinie badań naukowych i technicznych) podczas uroczystego otwarcia tygodniowej wystawy organizowanej w ramach programu COST, zatytułowanej "Wizja nauki europejskiej" ("A vision for European Science"), która rozpocznie się w dniu 18 kwietnia. Program COST skupia zespoły badawcze z różnych krajów, zajmujące się konkretną tematyką oraz zapewnia środki na tworzenie sieci związanej z działaniami finansowanymi z zasobów krajowych, poprzez wspieranie spotkań, konferencji, krótkoterminowej wymiany naukowej i działań o szerokim zasięgu. Organizacja nie finansuje badań jako takich, ale obecnie wspiera ponad 200 działań. Komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik zgodził się z wieloma deputowanymi do Parlamentu Europejskiego należącymi do Parlamentarnej Komisji ds. Przemysłu, Badań i Energetyki (ITRE), że program COST wnosi poważny wkład w Europejską Przestrzeń Badawczą (EPB) i że ten stan rzeczy należy kontynuować w siódmym programie ramowym (7. PR). Jerzy Buzek - deputowany do Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca z ramienia komisji ITRE w sprawie 7. PR, zapewnił osoby reprezentujące program COST, że chociaż jego komisja ma około 1300 poprawek do proponowanego 7. PR, żadna z tych poprawek nie będzie miała wpływu na COST. Przeciwnie - jak powiedział - niektóre z nich mogą pośrednio przynieść korzyści programowi COST. Czytając tekst przygotowany przez Pię Locatelli, która nie mogła być obecna, eurodeputowana Catherine Trautmann wezwała COST do pozyskania odpowiedniego finansowania od Komisji Europejskiej w ramach zwiększonego budżetu 7. PR. - Konkurencyjność i doskonałość będą osiągalne jedynie w przypadku istnienia silnego środowiska badawczego; by jednak to środowisko mogło stać się silne, potrzeba środków finansowych i tworzenia sieci - powiedziała. Jest to pogląd wyraźnie podzielany w programie COST. Francesco Fedi, przewodniczący Komitetu Wysokich Urzędników COST, przedstawił w zarysie sposób, w jaki organizacja ma nadzieję zwiększyć zakres działań przez siebie finansowanych, z 200 do 260 rocznie, począwszy od 2007 r. Powiedział, że w tym celu COST potrzebować będzie 280 milionów euro z 7. PR w ciągu czterech lat. Wielu mówców akcentowało wsparcie ze strony COST w związku z tworzeniem sieci. Zarówno Potočnik, jak i Locatelli są entuzjastycznie nastawieni do inicjatyw COST związanych z tworzeniem sieci młodych badaczy, natomiast Giles Chichester, przewodniczący komisji ITRE, podkreślił znaczenie tworzenia sieci z punktu widzenia stałego utrzymywania konkurencyjności badań europejskich. Chichester powiedział, że o ile Europa tradycyjnie porównuje się do USA, o tyle USA są aż nadto świadome tego, co dzieje się w Indiach i Chinach. - Byłoby lepiej wejść na tamtejsze rynki i tworzyć sieci z nimi - mówił dalej, wspominając o naukowcach indyjskich i chińskich. W 2004 r. sekretariat COST został przeniesiony z Komisji Europejskiej do Europejskiej Fundacji Nauki (ESF). Mówiąc o "znacznym potencjale" nowego partnerstwa, jak również wynikającej z niego "wartości dodanej", Potočnik zapewnił słuchaczy, że przeniesienie to nie powinno być postrzegane jako rozbrat pomiędzy COST i Komisją Europejską. Bertil Andersson, dyrektor naczelny ESF, przyznał, że bezpośrednio po utworzeniu partnerstwa COST-ESF panował duży sceptycyzm. - Odnieśliśmy jednak sukces - dodał. - W 6. PR zbudowaliśmy wspólną platformę. W 7. PR przyjdzie okres żniw - zakończył.