Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Jose Manuel Barroso przedstawia cztery zasady "wspolpracy w sferze wiedzy" miedzy UE i Japonia

Podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie w Kobe w dniu 22 kwietnia, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił cztery zasady mające doprowadzić do nawiązania "współpracy w sferze wiedzy" między UE i Japonią: wzmożoną współpracę polityczną, swobodną...

Podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie w Kobe w dniu 22 kwietnia, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przedstawił cztery zasady mające doprowadzić do nawiązania "współpracy w sferze wiedzy" między UE i Japonią: wzmożoną współpracę polityczną, swobodną transgraniczną współpracę w dziedzinie badań i rozwoju (B+R), silniejsze powiązania dwustronne oraz tworzenie sieci. José Manuel Barroso zauważył, że Japonia stoi przed wieloma podobnymi wyzwaniami, jak Europa: "starzejącą się populacją, konkurencją zewnętrzną, pogodzeniem wzrostu gospodarczego z ochroną środowiska i ochroną socjalną, brakiem zasobów naturalnych". - Rozwiązania, jakie wybraliśmy, czyli reforma gospodarcza i ustalenie priorytetów w zakresie technologii, mają ze sobą wiele wspólnego. Mając na względzie te wspólne elementy oraz to, że Japonia jest krajem ludzi podobnie myślących, czyż nie moglibyśmy częściej odnosić korzyści ze wspólnego działania? - pytał przewodniczący Komisji. Dążenie UE do bliższej współpracy z Japonią "odnosi się do wszystkich płaszczyzn [...]. Lecz jest ono szczególnie silne w dziedzinie nauki i technologii", powiedział José Manuel Barroso. Dodał on, że od pewnego czasu współpraca polityczna między UE i Japonią jest nieco słabsza niż współpraca gospodarcza. - Gdy weźmiemy pod uwagę, jak wiele mamy ze sobą wspólnego i jak zbliżone są nasze podejścia, taka sytuacja nie ma żadnego sensu - powiedział. Wzywając do wzmożonej współpracy w zakresie B+R, przewodniczący Komisji podkreślił z naciskiem, że krajowy protekcjonizm nie jest opłacalną strategią w przypadku badań naukowych, i że koszty nowatorskich badań i infrastruktury są zbyt wysokie, by mogły je ponosić pojedyncze kraje. Przywołał on badania morskie, klimatyczne i środowiskowe jako dziedziny, w których współpraca jest konieczna, a także wskazał na projekt międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER), w którym uczestniczą na zasadach partnerskich zarówno UE, jak i Japonia. José Manuel Barroso powiedział, że zakończenie negocjacji w sprawie umowy o współpracy naukowo-technicznej między UE i Japonią będzie bardzo pomocne dla wzmocnienia powiązań dwustronnych, i że wspólne sieci pomogą obydwóm stronom wykorzystać wyniki zintensyfikowanej współpracy w praktyce i przekształcić je w konkretne produkty. - Dla dwóch partnerów, takich jak UE i Japonia, kluczem do przyszłości jest technologia, a wspólne działanie ma decydujące znaczenie. Należy nadać naszej współpracy nowy wymiar: współpracę w sferze wiedzy - powiedział José Manuel Barroso japońskiej publiczności.

Kraje

Japonia