Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Elektroniczna siec o duzej przepustowosci polaczy 45 milionow badaczy z Europy i Chin

Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie nowego połączenia sieciowego o dużej przepustowości, łączącego badaczy i studentów z Europy i Chin. Koszt sieci wyniesie 4,15 miliona euro, a finansowanie będzie zapewnione przez UE w ramach szóstego programu ramowego (6. PR), przez ...

Komisja Europejska zapowiedziała utworzenie nowego połączenia sieciowego o dużej przepustowości, łączącego badaczy i studentów z Europy i Chin. Koszt sieci wyniesie 4,15 miliona euro, a finansowanie będzie zapewnione przez UE w ramach szóstego programu ramowego (6. PR), przez Chiny oraz przez europejskie krajowe sieci badawczo-oświatowe (European National Research and Education Networks - NREN). Sieć, znana pod nazwą ORIENT (Oriental Research Infrastructure to European NeTworks), ma na celu zwiększyć przepływ informacji pomiędzy Europą i Chinami łącząc europejski GÉANT - najnowocześniejszą na świecie międzynarodową sieć badawczo-oświatową - z chińskimi sieciami CERNET i CSTNET. Sieci zostaną połączone drogą naziemną przez terytorium Syberii i połączą ponad 200 chińskich uniwersytetów i instytucji badawczych, przy przepustowości do 2,5 Gb na sekundę. - ORIENT umożliwia prawdziwie międzynarodową współpracę badawczą sprawiając, że lokalizacja geograficzna jest niemal bez znaczenia - powiedziała komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, Viviane Reding. - Dostęp do aplikacji takich, jak telemedycyna, biblioteki cyfrowe i e-kształcenie, pomoże ogółowi społeczeństwa, jak również środowisku badawczemu, w budowaniu akademickich i kulturowych więzi pomiędzy Europą i Chinami oraz w prowadzeniu swobodnej wymiany poglądów i wiedzy fachowej pomiędzy badaczami chińskimi i europejskimi. Koordynatorem projektu ORIENT ze strony europejskiej będzie DANTE, organizacja o charakterze niezarobkowym utworzona w 1993 r. w celu budowania sieci badawczo-oświatowych i zarządzania nimi w imieniu krajowych sieci badawczo-oświatowych. W Chinach obowiązki koordynatora będzie pełnić CERNET. CERNET jest dostawcą usług internetowych dla chińskich uniwersytetów, instytutów, szkół i innych organizacji o celu niezarobkowym, obejmuje swym zasięgiem ponad 200 miejscowości w 31 prowincjach. Posiada już połączenia z Ameryką Północną, Azją i rejonem Pacyfiku, obsługując około 1300 uniwersytetów i instytucji oraz około 15 milionów użytkowników. CERNET pokryje 50 procent kosztów nowej sieci, natomiast pozostała część zostanie sfinansowana wspólnie przez 6. PR i krajowe sieci badawczo-oświatowe. Szereg chińsko-europejskich projektów badawczych jest obecnie w toku i będzie korzystać z sieci ORIENT. EUChinaGrid, projekt przetwarzania siatkowego, łączy zasoby obliczeniowe w Chinach i w Europie, ułatwiając transfer i przetwarzanie danych między dwoma regionami, podczas gdy w ramach radioastronomicznego projektu EXPReS dojdzie do połączenia europejskich radioteleskopów z podobnymi urządzeniami w Chinach.

Kraje

Chiny

Powiązane artykuły