Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

ESF odnawia wspolprace z Japonia

Europejska Fundacja Nauki (ESF) wznowiła współpracę z Japońskim Towarzystwem ds. Promocji Nauki (JSPS) podpisując protokół ustaleń, który ma na celu wspieranie dalszej wymiany wiedzy między młodymi naukowcami z obydwóch regionów. Protokół, formalnie przyjęty w kwietniu przez...

Europejska Fundacja Nauki (ESF) wznowiła współpracę z Japońskim Towarzystwem ds. Promocji Nauki (JSPS) podpisując protokół ustaleń, który ma na celu wspieranie dalszej wymiany wiedzy między młodymi naukowcami z obydwóch regionów. Protokół, formalnie przyjęty w kwietniu przez profesora Bertila Anderssona, dyrektora naczelnego ESF, oraz profesora Motoyuki Ono, prezesa (JSPS), nie jest pierwszą tego rodzaju umową o współpracy pomiędzy tymi organizacjami. Bazuje ona na istniejącym, uruchomionym w 2003 r., systemie współpracy w zakresie organizowania konferencji o nazwie "Cykl spotkań poświęconych biologicznym badaniom podstawowym, przeznaczony dla młodych badaczy" ("Frontier Science Meeting Series for Young Researchers"). Podczas tych konferencji, które zazwyczaj odbywają się co roku na przemian w Europie i Japonii, około 80 młodych badaczy spotyka się z bardziej doświadczonymi naukowcami, aby dyskutować i wymieniać poglądy na kluczowe tematy dotyczące nowatorskich badań naukowych. Nowa umowa rozszerza ten system, wprowadzając "Warsztaty uzupełniające", które mają odbywać się w ciągu dwóch do trzech lat po każdej konferencji, dzięki czemu uczestniczący w pierwszej konferencji młodzi naukowcy uzyskają możliwość dalszego zgłębienia tematu w kontekście nowych osiągnięć w danej dziedzinie. Zdaniem Caroline Hirst, szefa jednostki ESF ds. konferencji poświęconych badaniom, dla obydwu organizacji warsztaty stanowią dodatkowy środek, który zapewni młodym naukowcom opiekę naukową i wsparcie. - Oczekuje się również, że przyczynią się one do zwiększenia mobilności badaczy z obydwu regionów oraz do rozwoju nowej wielostronnej naukowej współpracy badawczej - powiedziała Caroline Hirst w wywiadzie dla CORDIS Wiadomości. Uczestniczyć w programie mogą młodzi naukowcy, którzy mogą wykazać się znacznymi postępami w badaniach, a najlepiej byłoby, gdyby udział brały osoby, które opracowały wspólny projekt ze swoimi kolegami z regionu lub kraju partnerskiego. Koszty uczestnictwa pokrywają partnerzy. Kolejna konferencja z tego cyklu ma odbyć się w Nynĺshamn w Szwecji i będzie poświęcona zmianom klimatycznym, natomiast obecnie planuje się już konferencje na temat robotyki, które odbędą się w 2007 r. w Japonii oraz konferencje poświęcone "społecznej neuronauce poznawczej" w 2008 r. w Europie. Inną nowością w ESF jest system konferencji na temat zaawansowanych badań, utworzony w ramach partnerstwa z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, w tym z uczelniami wyższymi, w celu omawiania pierwszoplanowych badań naukowych. Założeniem systemu jest zapewnienie czołowym światowym naukowcom oraz innym uczestnikom, w tym młodym badaczom, okazji do nieformalnych spotkań w celu prowadzenia dyskusji na najwyższym poziomie na temat najnowszych osiągnięć w ich dziedzinach badań. ESF twierdzi, że spotkania takie będą pełnić funkcję katalizatora w procesie nawiązywania nowych kontaktów pozwalających zacieśnić współpracę w Europie i na świecie.

Kraje

Japonia