Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Kolejne przypadki pomoru swin w Niemczech

Szereg przypadków wysoce zakaźnej choroby wirusowej, jaką jest klasyczny pomór świń (zwany również "cholerą świń"), był przyczyną wzmożenia kontroli w regionie Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Choroba ta, zakaźna jedynie dla świń i dzików, jest jednak bardzo zaraźliwa...

Szereg przypadków wysoce zakaźnej choroby wirusowej, jaką jest klasyczny pomór świń (zwany również "cholerą świń"), był przyczyną wzmożenia kontroli w regionie Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Choroba ta, zakaźna jedynie dla świń i dzików, jest jednak bardzo zaraźliwa i często prowadzi do śmierci zwierzęcia. W Europie występuje bardzo rzadko, ostatnie odnotowane przypadki miały miejsce w 2001 r. w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii i w Polsce. Do tego czasu uważano, że została zwalczona. Dla świń jest tak zaraźliwa, że za źródło przypadków odnotowanych w 2001 r. w Wielkiej Brytanii uznano przetworzone produkty wieprzowe, jak kanapki z bekonem lub paszteciki z wieprzowiną; pojawienie się choroby zdumiało ekspertów, gdyż wywołał ją szczep azjatycki. Późniejsze dochodzenie wykazało, że przyczynił się do niej przemyt taniego, niekontrolowanego mięsa, które trafiło do Wielkiej Brytanii z Dalekiego Wschodu. Unijną dyrektywę 2001/89/WE opracowano w 2001 r. w okresie występowania choroby, aby powstrzymać jej rozprzestrzenianie się; po raz pierwszy odnotowano ją na farmach w początku marca. Początkowo wokół ognisk choroby utworzono strefy ochronne, w których ograniczono ruch pojazdów i ludzi, a ponadto wstrzymano eksport i ubój świń. Do kwietnia nie odnotowano dalszych przypadków choroby, co wskazywałoby na jej powstrzymanie; zezwolono więc na przemieszczanie świń w ramach obszaru ochronnego. Jednak ponowne przypadki choroby w mieście Borken sprawiły, że Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt poparł "projekt Komisji w sprawie zawieszenia transportu świń i wprowadzenia środków zapobiegawczych w okręgach Arnsberg, Münster i Düsseldorf w Nadrenii Północnej-Westfalii", jak głosi nowy komunikat. Obecnie zaostrzono środki zapobiegawcze. "Wokół obszaru, w którym odnotowano ogniska choroby, ustanowiono trzykilometrową strefę ochronną, w której władze niemieckie wprowadziły środki kontroli choroby, w tym kontrolowany ubój i dezynfekcję." Pomór świń dotknął Wielką Brytanię tuż przed wybuchem katastrofalnej epidemii pryszczycy w 2001 r. W tym czasie uznany ekspert - profesor Mac Johnston z Royal Veterinary College - jednoznacznie powiązał pomór świń i pryszczycę, twierdząc, że przyczyną wystąpienia obydwu chorób były zanieczyszczone pomyje. - Pomór świń przypomina o konieczności przestrzegania przepisów - powiedział profesor Johnson w 2001 r. - Wymóg ten należy bezwzględnie egzekwować. Obecnie w unijnym programie ramowym nadal badane są przyczyny i rozprzestrzenianie się takich chorób, jak pomór świń. Ostatnio ogłoszono przetarg na projekty badawcze dotyczące pomoru świń, pryszczycy i innych chorób pokrewnych, jak również na opracowanie odpowiednich szczepionek.

Kraje

Niemcy