Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

UE komunikuje Iranowi, że podzieli się wiedzą jądrową, jeśli kraj ten zaprzestanie wzbogacania uranu

W dniu 15 maja ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE podjęli decyzję o udostępnieniu Iranowi najbardziej zaawansowanych technologii jądrowych UE, pod warunkiem wstrzymania przez ten kraj realizacji programu wzbogacania uranu. We wnioskach sformułowanych prz...

W dniu 15 maja ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE podjęli decyzję o udostępnieniu Iranowi najbardziej zaawansowanych technologii jądrowych UE, pod warunkiem wstrzymania przez ten kraj realizacji programu wzbogacania uranu. We wnioskach sformułowanych przez Radę ds. Stosunków Zewnętrznych UE znalazło się stwierdzenie, że Unia "jest gotowa wspierać działania Iranu na rzecz opracowania bezpiecznego, zrównoważonego, cywilnego programu badań jądrowych, który nie spowoduje rozprzestrzeniania broni jądrowej, o ile zostaną w pełni uwzględnione obawy wyrażane przez społeczność międzynarodową i przywrócone będzie zaufanie odnośnie zamierzeń tego kraju. UE ma nadzieję, że Iran nie odmówi przyjęcia tej propozycji." Javier Solana, wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, wypowiedział się w bardziej bezpośredni sposób podczas konferencji prasowej przeprowadzonej po zakończeniu spotkania. - Moglibyśmy udzielić wam [Iranowi] pomocy w zakresie najlepszej i najbardziej zaawansowanej technologii - powiedział ujawniając, że nowa propozycja wykracza poza pakiet zachęt oferowanych w sierpniu 2005 r. Szczegóły propozycji zostaną podane w najbliższym terminie, po konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Choć wszystkie szczegóły propozycji nie są jeszcze znane, gazety irańskie już donoszą, że rząd Iranu odrzuci proponowany układ. "Iran Focus" cytuje wypowiedź ministra spraw zagranicznych tego kraju Manouchehra Mottakiego, który miał powiedzieć, że "każda prośba o zawieszenie lub wstrzymanie [wzbogacania] jest nielogiczna i nie do przyjęcia, i bez wątpienia zostanie odrzucona". Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swym oświadczeniu dodało, że "ostatnie osiągnięcia Islamskiej Republiki Iranu w zakresie wzbogacania oraz wiedzy i technologii jądrowej są oczywiste i nieodwracalne". Rada ds. Stosunków Zewnętrznych wyraziła ponadto ubolewanie, że Iran nie zastosował się do żądań Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak również z powodu wygłaszanych przez Iran "gróźb kontynuacji takiego postępowania w przyszłości". Ministrowie spraw zagranicznych podkreślili, że Rada ds. Stosunków Zewnętrznych nadal "dąży do znalezienia rozwiązania na drodze dyplomatycznej", ale dodali, że jeżeli UE nie zdoła nawiązać z Iranem stosunków opartych na zaufaniu i współpracy, "alternatywą jest wybór przez Iran jeszcze głębszej izolacji". Rada omówiła ponadto szereg zagadnień dotyczących europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, w tym kwestię Europejskiej Agencji Obrony, a szczególnie aspekty badawcze i technologiczne Agencji. We wnioskach odnotowano proponowane docelowe obszary zwiększenia wydatków europejskich, zarówno ogólnych, jak też przeznaczonych na współpracę, sposoby inicjowania badawczych i technologicznych projektów ad hoc, metodę opracowywania europejskiej strategii obrony pod względem badawczo-technologicznym, a także projekt nowego mechanizmu finansowania i zarządzania wspólnymi inwestycjami w programach badawczo-technologicznych.

Kraje

Iran