Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Konsorcjum ESA zapewni bezprzewodowe połączenia szerokopasmowe na odległych terenach UE

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) sfinansuje jedną trzecią z kwoty 120 milionów euro przeznaczonej na nowy system satelitarny, który zapewni Europejczykom dostęp do sieci szerokopasmowej na najbardziej niedostępnych terenach. Satelita o nazwie HYLAS (Highly Adaptable Satell...

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) sfinansuje jedną trzecią z kwoty 120 milionów euro przeznaczonej na nowy system satelitarny, który zapewni Europejczykom dostęp do sieci szerokopasmowej na najbardziej niedostępnych terenach. Satelita o nazwie HYLAS (Highly Adaptable Satellite - satelita o wysokim stopniu adaptacji, ale także ulubieniec Heraklesa i Argonauta w mitologii greckiej) zapewni dostęp szerokopasmowy w 22 krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, do których nie docierają obecnie łącza telekomunikacyjne. Przez satelitę Hylas dostarczany będzie także sygnał telewizyjny wysokiej rozdzielczości dla większej części Europy. Giuseppe Viriglio jest dyrektorem ESA ds. programów unijnych i przemysłowych. - Hylas odegra ważną rolę w demonstrowaniu zaawansowanych możliwości technologicznych europejskich firm przemysłu kosmicznego, które są naprawdę konkurencyjne w skali światowej. Dzięki niemu zostanie też dokonany znaczący postęp w rozwiązywaniu społecznego problemu słabego dostępu szerokopasmowego w wielu częściach Europy, a satelita posłuży jako wzorzec dla przyszłych projektów realizowanych na dużą skalę. Dostęp szerokopasmowy w Europie nie jest w żadnym wypadku powszechny. Rozwiązanie z wykorzystaniem satelity powoduje jego natychmiastowe rozszerzenie na wszystkie wcześniej nieobjęte obszary. Po uruchomieniu w 2008 r., satelita zapewni możliwość korzystania z szybkiego Internetu dla od 150 000 do 300 000 potencjalnych użytkowników. Szerokopasmowy system Hylas przyczyni się do osiągnięcia celów agendy lizbońskiej, wśród których znajduje się również zwiększenie liczby szybkich łączy internetowych w domach. Najprawdopodobniej system będzie użytkowany przez mieszkańców wsi, gdzie jeden odbiornik i modem, których cena wyniesie od 150 do 225 euro, zapewni szerokopasmowy dostęp o wystarczającej przepustowości dla kilku domów. Będzie to zatem koszt konkurencyjny wobec istniejących rozwiązań.