Skip to main content

A sustainable, affordable scalable hydroponic system for large-scale agriculture

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczna przyszłość naszego rolnictwa dzięki głębokim wodom

Hydroponika (hodowla roślin bez użycia gleby), to najbardziej wydajna metoda produkcji roślin uprawnych, umożliwiająca sprostanie wyzwaniom żywieniowym stale rosnącej globalnej populacji. Dzięki finansowanemu przez UE projektowi https://phytoponics.com/ (Phytoponics) rozwinięto tę technologię, aby jeszcze bardziej wzmocnić produkcję i zapewnić jej odpowiedni poziom.

Żywność i zasoby naturalne

Inicjatywa Phytoponics skupiała się na rozwoju produktu mającego wesprzeć zrównoważone rolnictwo. Koordynator projektu, Adam Dixon, opisuje cele koordynującej ten projekt firmy Phytoponics, od której wzięła się jego nazwa, jako skoncentrowane na „nowej technologii hodowli i systemach, które pozwolą rozwiązać palącą potrzebę wprowadzenia zrównoważonego rolnictwa”. Podejście „odchudzone” Podczas tego realizowanego w ramach pierwszej fazy Instrumentu MŚP projektu partnerzy sprawdzali wykonalność różnych wariantów innowacyjnego systemu. Przeanalizowali oni popyt rynkowy, zaplanowali ścieżkę wprowadzenia na rynek oraz wykorzystali oparte na inżynierii podejście projektowe i przeprowadzili odpowiednie testy, aby dokonać walidacji prototypu. „Nad naszym produktem pracowaliśmy w oparciu o podejście »lean«, wykorzystując jednocześnie procedury projektowania, zakładające rozmieszczenie w strukturze określonych funkcji gwarantujących jakość, a także wielokrotne testowanie naszej technologii, aż do sprawnie funkcjonującego prototypu”, wyjaśnia Dixon. Dostrzegając wielki potencjał hodowli prowadzonych pod osłonami, firma skupiła się na rozwijaniu swojej technologii z przeznaczeniem dla tego właśnie sektora. „Efektywność wykorzystania terenu i wody, które nasza technologia mogłaby oferować, gdyby została globalnie przyjęta, mogłyby potencjalnie uwolnić grunty rolne o powierzchni lasów deszczowych Amazonii”, stwierdza Dixon. Ziemię tę można by przywrócić do stanu dzikiego i wykorzystać na potrzeby zrównoważonego rozwoju. Co równie ważne, zmiana ta „pozwoli obniżyć zużycie wody na potrzeby praktyk rolniczych, której roczna ilość mogłaby się równać z ilością wody w Amazonce”. Ponowne połączenie konsumentów i produkcji żywności Wizja firmy zakłada, że produkcja żywności przeniesie się bliżej obszarów miejskich i będzie umiejscowiona wokół parków energetycznych i węzłów działalności ekologicznej. Jak czytamy na stronie internetowej projektu, oczekujący na przyznanie patentu system Phytoponics „odmieni rolnictwo komercyjne i zapewni dostępność świeżych produktów spożywczych”. Poza obietnicą związanych z tym korzyści społeczno-ekonomicznych, taki rozwój spraw wpłynie również skutecznie na zmianę klimatu. „Plony muszą obecnie przejechać tysiące kilometrów, by trafić do supermarketu, co może zostać zastąpione przez produkcję lokalną i pozwolić na obniżenie emisji CO2 i zwiększenie świeżości produktów”, wyjaśnia koordynator i współzałożyciel projektu Phytoponics. Możliwości wzrostu i poprawy „Dzięki pracom przeprowadzonym w tym projekcie udało nam się pozyskać dalsze środki w wysokości ponad 250 000 GBP”, stwierdza Dixon. Partnerzy projektu Phytoponics prowadzą w Centrum Technologii Stockbridge w Zjednoczonym Królestwie dalsze prace na rzecz przeniesienia technologii do większej skali i dostosowania jej do dodatkowych roślin uprawnych. Taka współpraca z jednym z największych hodowców w tym kraju jest wielką szansą. Celem jest przeprowadzenie na żywo pierwszego istotnego pilotażu komercyjnego w styczniu 2020 r. Jednak partnerzy projektu Phytoponics nie zamierzają na tym poprzestać. „Chcemy także złożyć wniosek w ramach drugiej fazy Instrumentu MŚP programu »Horyzont 2020«, aby jeszcze bardziej wesprzeć prowadzone przez nas prace rozwojowe i prowadzące do komercjalizacji oraz przyspieszyć wzrost naszej firmy”, dodaje na koniec Dixon. Z zainteresowanymi klientami i partnerami prowadzone są obecnie rozmowy o przyszłych możliwościach komercyjnych. Projekt Phytoponics zaowocował publikacją wielu notek prasowych w mediach poszczególnych sektorów i prasie krajowej w Zjednoczonym Królestwie. Firma rozpowszechniała informacje także przez kanały swoich partnerów. Poza aktywnością w mediach społecznościowych, ten film stanowi klasyczny przykład inspiracji, które napędzają Phytoponics i samego Adama Dixona.

Słowa kluczowe

Phytoponics, Amazonia, produkcja żywności, hydroponika, produkcja roślinna, zrównoważone rolnictwo, uprawa pod osłonami, świeże plony

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania