CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL

Wiadomości

Polski PL

Przewodniczący ESF apeluje o stworzenie europejskiej platformy naukowej niezależnych ekspertów

Przewodniczący Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) Ian Halliday uważa, że przyszłością dla europejskiej weryfikacji jakości badań przez niezależnych ekspertów jest stworzenie wspólnej platformy, poprzez którą kraje mogą dzielić się specjalistyczną wiedzą naukową. W swoim przem...

Przewodniczący Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) Ian Halliday uważa, że przyszłością dla europejskiej weryfikacji jakości badań przez niezależnych ekspertów jest stworzenie wspólnej platformy, poprzez którą kraje mogą dzielić się specjalistyczną wiedzą naukową. W swoim przemówieniu na praskiej konferencji poświęconej temu zagadnieniu ("Prague Peer Review 2006") Ian Halliday powiedział, że wiele obszarów badawczych mogłoby czerpać korzyści z działalności wspólnej grupy międzynarodowych ekspertów. - Jeżeli popatrzeć na amerykańską Krajową Fundację Nauki [NSF] i przykład fizyki laserowej, eksperci z tej dziedziny z całego kontynentu są podzieleni na kilka wyspecjalizowanych zespołów. Gdybyśmy mogli tak zrobić w Europie, zapewnilibyśmy wartość dodaną dla działu specjalistycznej wiedzy naukowej - powiedział. Weryfikacja przez niezależnych specjalistów rozpoczyna się, gdy wydawca wysyła wstępne wersje pracy lub koncepcje autora innym, którzy są ekspertami w danej dziedzinie i działają jako arbitrzy. Zazwyczaj jest dwóch lub trzech arbitrów. Każdy z nich zwraca ocenioną pracę ze wskazówkami dotyczącymi jej udoskonalenia. Czasopisma naukowe powszechnie przestrzegają tej konwencji. Chociaż recenzowanie przez ekspertów jest nadal uważane za najlepszą metodę oceny jakości naukowej, niektórzy są zdania, że nieodłączna subiektywność i zróżnicowanie prowadzą do stosowania rozbieżnych praktyk oceny. Rozwiązaniem jest wprowadzenie wytycznych i metod opartych na najlepszych praktykach do wspólnego stosowania przez całe środowisko badawcze. Ian Halliday uważa, że taki proces harmonizacji można w Europie wspomóc przez utworzenie platformy, za pośrednictwem której kraje europejskie mogłyby dzielić się specjalistyczną wiedzą naukową. - Widzę teraz potrzebę, aby wszystkie oferty z jednej dziedziny naukowej z całej Europy były rozpatrywane w jednym miejscu i w jednym czasie - powiedział. - W ten sposób moglibyśmy dzielić się europejską wiedzą ekspertów, ale pieniądze pozostałyby na poziomie krajowym. Myślę, że byłaby to odpowiednia alternatywa dla bieżących systemów europejskich, które starają się korzystać ze wspólnej europejskiej puli finansowej. Ian Halliday zasugerował następnie, że ESF mogłaby odegrać rolę w koordynowaniu nowych europejskich zespołów. - Właśnie tego typu inicjatywę jesteśmy w stanie powołać do działania - powiedział. Mark Suskin z NSF, który również przemawiał na konferencji w Pradze, powiedział, że taka platforma mogłaby pomóc w stworzeniu ściślejszych powiązań pomiędzy środowiskami naukowymi z USA i Europy. Amerykańskie środowisko naukowe chce współpracować z całą Europą, stwierdził, ale fragmentacja często to utrudnia. - Uważam, że w chwili obecnej Europa nie wykorzystuje w tej samej chwili pełnego spektrum dostępnych zasobów. Czasami praca na szczeblu europejskim byłaby przydatna - powiedział.