Skip to main content

The solution for flexible bike sharing initiatives without fixed stations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Samowystarczalne rowery elektryczne pomogą w rozwoju systemów rowerów publicznych

Włoska firma należąca do sektora małych i średnich przedsiębiorstw opracowała interesujący projekt rowerów hybrydowych, który może usunąć niektóre bariery technologiczne i kosztowe, utrudniające upowszechnianie się systemów rowerów publicznych w miastach.

Transport i mobilność

Od czasu uruchomienia na szeroką skalę pierwszych systemów tego rodzaju w Kopenhadze i w Portsmouth w 1995 roku, systemy rowerów publicznych zaczęły trafiać do coraz większej liczby miast europejskich. Rozwojowi tego rodzaju rozwiązań sprzyjał postęp technologiczny oraz rosnąca świadomość korzyści dla środowiska naturalnego wynikających z jazdy na rowerze. Wciąż pozostaje jednak kilka problemów, które wymagają rozwiązania. Systemy rowerów publicznych trzeciej generacji, takie jak Vélib w Paryżu czy Bicing w Barcelonie, są oparte na sieci stacji dokujących rozmieszczonych na terenie miasta, wykorzystywanych przez użytkowników do parkowania i odbierania rowerów. Budowa i utrzymanie tych instalacji może stanowić od 70 % do 80 % całkowitych kosztów obsługi systemu. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu BITRIDE BIKE SHARING, włoski start-up Zehus, zajmujący się inteligentną mobilnością, opracował flotę hybrydowych, samowystarczalnych rowerów, która może stanowić rozwiązanie niektórych bolączek utrudniających rozwój podobnych programów. Rozwiązanie BITRIDE BIKE SHARING obejmuje piastę tylnego koła – kompleksowe urządzenie, zawierające silnik, akumulatory, elementy elektroniczne oraz czujniki o łącznej wadze 3 kilogramów. Silnik urządzenia działa jak dynamo, ładując akumulatory roweru w czasie jazdy. „Nasze rozwiązanie wspomaga rowerzystę w czasie jazdy pod górę lub w przypadku ruszania spod świateł, natomiast w przypadku jazdy z górki, w czasie hamowania lub podczas jazdy ze stałą prędkością następuje generowanie energii elektrycznej”, wyjaśnia Giovanni Alli, kierownik ds. obsługi posprzedażowej firmy Zehus. Samowystarczalne rowery Możliwość samoczynnego ładowania rowerów oznacza możliwość zastosowania mniejszych i tańszych akumulatorów bez konieczności obniżania ich jakości, a także brak potrzeby podłączania roweru do prądu w celu ich naładowania. „W przeszłości niektórzy przeprowadzali testy elektryfikacji systemów rowerów publicznych, jednak ze względu na koszt akumulatorów takie rozwiązania były wówczas niemożliwe do realizacji”, mówi Paolo Lisanti, dyrektor ds. technologii w firmie Zehus. „Naszym rozwiązaniem tego problemu jest opracowana przez naszą firmę technologia, obejmująca między innymi silnik, który pozwala na ładowanie akumulatorów z dużą efektywnością”. Dodatkowa energia elektryczna generowana przez silnik została wykorzystana do stworzenia usług o wartości dodanej. Zestaw czterech czujników włącza światła LED sygnalizujące zatrzymanie, a także skręt w lewo lub w prawo, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników. W ten sposób zasilany jest także lokalizator, który nie tylko wskazuje pozycję roweru, lecz także może informować o nietypowych zachowaniach rowerzystów i pomagać w ograniczeniu aktów wandalizmu i kradzieży. Dodatkiem do tego mechanizmu jest blokada roweru, która może zostać aktywowane zdalnie. Koniec ze stacjami dokującymi Możliwość śledzenia rowerów eliminuje konieczność korzystania z fizycznych stacji dokujących, stanowiących największe źródło kosztów w przypadku konwencjonalnych systemów rowerów publicznych. Zamiast nich, rowerzyści mogą pozostawić rowery w wyznaczonych obszarach miasta określanych mianem wirtualnych stacji parkowania. Wykorzystywany w niektórych miastach system pozwalający na pozostawianie rowerów elektrycznych w dowolnym miejscu stanowi źródło problemów, ponieważ niektórzy rowerzyści porzucają je w nieodpowiednich miejscach, blokując w ten sposób chodniki i nadużywając przestrzeni publicznej. „Nasza aplikacja mobilna wie, czy rower znajduje się wewnątrz wirtualnej strefy parkowania, i tylko wówczas pozwoli aktywować blokadę. W innym wypadku skieruje użytkownika do stosownej strefy”, tłumaczy Lisanti. „Porzucenie roweru bez jego uprzedniego zablokowania może wiązać się z koniecznością zapłaty kary”. Badanie ankietowe przeprowadzone wśród użytkowników wdrożenia pilotażowego systemu w Mediolanie w 2018 roku, podczas którego do miasta trafiło 350 rowerów, wykazało, że 82 % użytkowników chciało kontynuować korzystanie z usługi, natomiast 60 % z nich stwierdziło, że rower działający w trybie hybrydowym jest wygodny lub bardzo wygodny. Firma Zehus przygotowuje się obecnie do wprowadzenia systemu na rynek komercyjny, a jednocześnie prowadzi także rozmowy dotyczące wdrożenia zintegrowanych usług kolejowo-rowerowych w regionie Lombardii z włoskim operatorem kolejowym Ferrovie Nord.

Słowa kluczowe

BITRIDE BIKE SHARING, rowery hybrydowe, inteligentne rowery, samowystarczalne rowery elektryczne, parkowanie w dowolnym miejscu, wirtualne stacje parkingowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania