European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Komisja Europejska proponuje strategiczne partnerstwo z Brazylią

Jeśli nowa propozycja Komisji w sprawie strategicznego partnerstwa UE-Brazylia zostanie zatwierdzona przez Radę i Parlament, nauka, technologia i innowacje znajdą się w grupie dziedzin wzmocnionej współpracy. "W ciągu ostatnich kilku lat Brazylia stała się znaczącym globalnym...

Jeśli nowa propozycja Komisji w sprawie strategicznego partnerstwa UE-Brazylia zostanie zatwierdzona przez Radę i Parlament, nauka, technologia i innowacje znajdą się w grupie dziedzin wzmocnionej współpracy. "W ciągu ostatnich kilku lat Brazylia stała się znaczącym globalnym graczem i kluczowym partnerem w rozmowach z Unią Europejską. Do niedawna jednak nie udawało się dostatecznie wykorzystać możliwości wynikających z dialogu UE z Brazylią, a rozmowy odbywały się głównie na linii UE-Mercosur" - brzmią pierwsze słowa komunikatu Komisji. Nauka, technologia i innowacje nabierają znaczenia w Brazylii, czego potwierdzeniem jest fakt, że brazylijski rząd zamierza podwoić krajowe inwestycje w działalność badawczą, które obecnie wynoszą 1 procent PKB, przed końcem drugiej kadencji prezydenta Luiza Inácio Luli da Silvy w 2011 r. Komisja uważa, że niedawne wejście w życie porozumienia pomiędzy UE i Brazylią dotyczącego współpracy w dziedzinie nauki i techniki oraz zaoferowanie nowych możliwości uczestnictwa różnych państw w siódmym programie ramowym (7PR) w dziedzinie badań to solidna podstawa do zwiększenia obecnej współpracy w zakresie nauki i techniki. W propozycji dokładnie określa się, jak miałoby wyglądać, według Komisji, wzmocnienie obecnych więzów. Po pierwsze należy podjąć bliższy dialog i usprawnić wspólne planowanie, co umożliwi ustalanie priorytetów, które będą dotyczyć obszarów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Obydwie strony powinny ułatwiać mobilność naukowców, a także zwiększać widoczność współpracy w tym obszarze. Komisja sugeruje także ustanowienie porozumienia pomiędzy Brazylią a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) na zasadach przyjętych dla innych krajów. Porozumienie takie mogłoby skupiać się na syntezie jądrowej, promując przystąpienie Brazylii do projektu międzynarodowego eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER), bądź też mogłoby obejmować szersze obszary badań jądrowych. W propozycji odniesiono się również do programów związanych z przestrzenią kosmiczną. Obecnie Brazylia jest partnerem w programie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo. Zdaniem Komisji należy zintensyfikować współpracę w tym obszarze poprzez zawarcie nowego porozumienia w sprawie współpracy, którego podstawą byłyby kontakty i wymiana informacji. Wśród innych wytypowanych przez Komisję dziedzin bliższej współpracy znalazły się: technologie informacyjne i komunikacyjne, Milenijne Cele Rozwoju, ochrona środowiska naturalnego, energia, handel i stosunki ekonomiczne, transport, szkolnictwo wyższe, kultura oraz sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo. Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso przychylnie odniósł się do porozumienia, stwierdzając: - Brazylia jest ważnym partnerem Unii Europejskiej. Łączy nas nie tylko wspólna historia, kultura, wartości i silne przywiązanie do instytucji o charakterze wielostronnym, ale również zdolność do dokonywania zmian poprzez podejmowanie globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, ubóstwo, multilateralizm, prawa człowieka i inne. Proponując zacieśnienie więzów, uznajemy Brazylię za "kluczowego gracza", którego można przyjąć do ograniczonej grupy naszych partnerów strategicznych.

Kraje

Brazylia