Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nanorogi węglowe nadzieją na magazynowanie wodoru

Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców, nanorogi węglowe można stosować do magazynowania wodoru. Wodór od dawna uważa się za czystą alternatywę dla paliw kopalnych. Jednak jego szersze zastosowanie jest ograniczone ze względu na trud...

Jak wynika z nowych badań przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców, nanorogi węglowe można stosować do magazynowania wodoru. Wodór od dawna uważa się za czystą alternatywę dla paliw kopalnych. Jednak jego szersze zastosowanie jest ograniczone ze względu na trudności w znalezieniu bezpiecznego i opłacalnego ekonomicznie sposobu magazynowania. Jedną z badanych obecnie możliwości jest magazynowanie wodoru w materiałach porowatych. Nanostruktury węglowe, charakteryzujące się niską masą i wysoką zdolnością adsorpcji, są pod tym względem wysoce obiecujące. Jednak doświadczenia z nanorurkami węglowymi zwróciły uwagę na pewne problemy. Po pierwsze, magazynowanie wodoru w nanorurkach węglowych jest możliwe jedynie w ekstremalnie niskich temperaturach (poniżej -196 stopni C). Po drugie, większość wodoru wyparowuje po ogrzaniu próbki do temperatury pokojowej. W artykule zamieszczonym w czasopiśmie "Physical Review Letters" naukowcy z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Stanów Zjednoczonych wyjaśniają, w jaki sposób można wykorzystać nanorogi do magazynowania wodoru z większą wydajnością niż w przypadku nanorurek. Jak wskazuje nazwa, nanorogi węglowe są strukturami w kształcie rogów wykonanymi z pojedynczej warstwy atomów węgla. Długość ich wynosi około 2-3 nm, a w wyniku zbijania się tworzą przypominające kwiaty struktury o długości 80-100 nm. Dzięki zastosowaniu spektroskopii neutronowej wysokiej rozdzielczości naukowcy mogli zbadać siłę oddziaływań między cząsteczkami wodoru i nanorogami węglowymi. Stwierdzili, że oddziaływanie między wodorem i nanorogami węglowymi jest znacznie silniejsze niż oddziaływanie między wodorem i nanorurkami węglowymi. Jak podsumowali badacze, "wyniki wskazują na znacznie silniejsze oddziaływanie między wodorem i nanostrukturami węglowymi niż ma to miejsce w przypadku nanorurek węglowych, co świadczy o tym, że nanorogi i zbliżone do nich nanostruktury mogą okazać się znacznie bardziej obiecujące jako lekkie media przeznaczone do magazynowania wodoru".

Kraje

Hiszpania, Francja, Stany Zjednoczone