Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wzrost produkcji w przemyśle wykorzystującym zaawansowane technologie wyższy niż w sektorach w mniejszym stopniu wykorzystujących technologie

Jak wynika z nowych danych liczbowych przedstawionych przez Eurostat, wzrost produkcji i obrotów w przemyśle wykorzystującym zaawansowane technologie jest znacznie wyższy od odnotowanego w sektorach w mniejszym stopniu wykorzystujących technologie. W działalności produkcyjne...

Jak wynika z nowych danych liczbowych przedstawionych przez Eurostat, wzrost produkcji i obrotów w przemyśle wykorzystującym zaawansowane technologie jest znacznie wyższy od odnotowanego w sektorach w mniejszym stopniu wykorzystujących technologie. W działalności produkcyjnej wykorzystującej zaawansowane technologie średni roczny wzrost produkcji w latach 1990-2006 wynosił 4 procent, podczas gdy średnia dla całego przemysłu wynosiła 1,7 procent rocznie. Przy uwzględnieniu podziału na sektory najszybszy wzrost odnotowano w przemyśle farmaceutycznym (średnio 5,8 procent rocznie), następną pozycję zajmuje produkcja urządzeń radiowo-telewizyjnych i komunikacyjnych (5,3 procent rocznie). Jednocześnie w przemyśle odnotowano tendencję zniżkową w odniesieniu do poziomu zatrudnienia. Ale zdecydowanie największy spadek (średnio o 4-5 procent rocznie) odnotowano w sektorach produkcji w mniejszym stopniu wykorzystujących technologie, takich jak przemysł tekstylny, odzieżowy czy produkcji wyrobów skórzanych.