Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Otwarcie pionierskiego zakładu składowania CO2 w Niemczech

Unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs asystował przy uruchomieniu testowej instalacji do składowania CO2 w niemieckim Ketzin, które odbyło się 13 czerwca. Ta pilotażowa instalacja jest pierwszym tego typu obiektem naziemnym w Europie, a została opracowana z budżetu proje...

Unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs asystował przy uruchomieniu testowej instalacji do składowania CO2 w niemieckim Ketzin, które odbyło się 13 czerwca. Ta pilotażowa instalacja jest pierwszym tego typu obiektem naziemnym w Europie, a została opracowana z budżetu projektu finansowanego z szóstego programu ramowego UE w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (6. PR). Instalacja ma dostarczyć nowych informacji na temat praktycznych aspektów składowania pod ziemią CO2 pochodzącego z elektrowni. Ponieważ emisja CO2 związana z produkcją energii elektrycznej jest jednym z głównych źródeł gazów cieplarnianych, które zdaniem większości naukowców powodują globalne ocieplenie, projekt ma do odegrania ważną rolę w zmaganiach UE ze zmianami klimatycznymi. - Komisja uważa, że podziemne składowanie CO2 może przyczynić się do rozwoju technologicznego, który powinien sprawić, że sekwestracja i składowanie dwutlenku węgla staną się po 2020 r. rzeczywistością - powiedział komisarz Piebalgs. - Dziś Europa stawia ważny krok na drodze do osiągnięcia tego celu. W trakcie dwuletniego okresu pilotażowego do warstwy wodonośnej wody słonej zostanie wpuszczonych 60 000 ton CO2 - mniej więcej tyle, ile dwutlenku węgla produkuje rocznie 40 000 samochodów. Celem projektu CO2SINK, który otrzymał dofinansowanie UE w wysokości 8,7 miliona euro, jest zapewnienie w przyszłości instalacji do składowania na głębokości 1800 metrów. W projekcie zostaną przetestowane różne metody wpuszczania CO2 pod ziemię, a także zostaną określone niezawodne metody monitorowania długoterminowej stabilności przechowywanego CO2. Pozostała część budżetu projektu, wynoszącego w sumie 30 milionów euro, pochodziła z niemieckiego ministerstwa gospodarki i pracy oraz z przemysłu. Wersja pilotażowa instalacji jest zlokalizowana od 800 do 850 metrów pod powierzchnią ziemi i znajduje się pod miejscem składowania gazu ziemnego wykorzystywanym przez dawną NRD. Naukowcy będą monitorować, czy między obecnymi tam minerałami a CO2 zachodzą reakcje chemiczne. Jeśli zachodziłaby jakaś reakcja, mogłaby spowodować rozpuszczenie "skalnej pokrywy, która zamyka miejsce składowania albo zanieczyszczenie wód gruntowych". Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że globalne zapotrzebowanie na energię będzie rosło o 1,7 procent rocznie do roku 2030. Choć oczekuje się, że energia ze źródeł nuklearnych i odnawialnych zyska na znaczeniu, IEA prognozuje, że przytłaczające 85 procent wzrostu popytu zostanie zaspokojone przez intensywniejsze wykorzystanie paliw kopalnych. Tymczasem UE dąży do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych nawet o 30 procent do roku 2020 i oświadcza, że europejski sektor energetyczny będzie musiał drastycznie zmniejszyć ilość CO2 uwalnianą w wyniku zużycia paliw kopalnych. Przechwytywanie i składowanie geologiczne jest jedną z metod zmniejszenia emisji przy możliwych do przyjęcia kosztach. Wyniki projektu CO2SINK będą ważne dla dalszego rozwoju technologii składowania podziemnego. Zostaną także wykorzystane jako podstawa formułowania przyszłej polityki w tej dziedzinie: Komisja rozważa obecnie możliwości stworzenia zachęt do budowy i obsługi od 10 do 12 pokazowych elektrowni na skalę przemysłową, do roku 2015. Miałyby one do 2010 r. wykazać komercyjną opłacalność elektrowni zasilanych węglem i gazem wyposażonych w system wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Elektrownie pokazowe będą czerpać z doświadczeń zakładu w Ketzin.

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły