Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Badania pokazują, że CO2 ze złóż gazu ziemnego rozpuszcza się w wodzie

Wyniki międzynarodowych badań prowadzonych pod kierunkiem brytyjskich naukowców pokazały, że w złożach gazu naturalnego, w których gromadził się przez tysiąclecia dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy cieplarniane, większość CO2 przechowywana jest dzięki rozpuszczeniu w wodzie, a ...

Wyniki międzynarodowych badań prowadzonych pod kierunkiem brytyjskich naukowców pokazały, że w złożach gazu naturalnego, w których gromadził się przez tysiąclecia dwutlenek węgla (CO2) i inne gazy cieplarniane, większość CO2 przechowywana jest dzięki rozpuszczeniu w wodzie, a nie wytrąceniu się w minerały. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Nature mają olbrzymie znaczenie dla badań nad długofalowym wpływem podziemnych magazynów węgla. Podczas gdy stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze stale rośnie, globalne zaangażowanie polityczne i publiczne w ograniczanie korzystania z paliw kopalnych nie dotrzymuje kroku narastającemu problemowi. Popularnym tymczasowym rozwiązaniem, które pozwala zredukować emisję CO2, jest zatrzymywanie gazu z elektrowni węglowych i składowanie go pod ziemią. Jednakże niewiele wiadomo na temat bezpieczeństwa i skuteczności tego rozwiązania w perspektywie długoterminowej. W najlepszym przypadku badania inżynieryjne nad magazynowaniem geologicznym CO2 dały pogląd na to, co może się zdarzyć z upływem dziesięcioleci. Tymczasem modele komputerowe zaprojektowane w celu symulacji tego, co może się stać z CO2 wprowadzanym pod ziemię, dały zróżnicowane wyniki. W ramach ostatnich badań naukowcy wykorzystali złoża gazu ziemnego w Chinach, na Węgrzech oraz w USA do zbadania sposobu, w jaki CO2 był naturalnie składowany pod ziemią przez tysiąclecia, aby zaobserwować sposób funkcjonowania naturalnego odpowiednika przyszłych magazynów węgla. "Postawiliśmy na głowie starą technikę wykorzystywana modeli komputerowych i spojrzeliśmy na złoża gazu ziemnego, które więziły dwutlenek węgla przez bardzo długi okres czasu" - powiedział naczelny autor, dr Stuart Gilfillan z Uniwersytetu w Manchesterze, Wlk. Brytania. Naukowcy wykorzystali jednocześnie gaz szlachetny i węglowe wskaźniki izotopowe, aby sprawdzić czy magazynowanie polegało na rozpuszczaniu się dwutlenku węgla w wodzie, czy raczej na wytrącaniu się w minerały węglanowe. Z dwóch opcji preferowaną jest wytrącanie się w minerały, ponieważ dzięki temu dwutlenek węgla będzie zasadniczo "uwięziony" na wyjątkowo długi czas. "Połączenie tych dwóch technik pozwoliło nam dokładnie zidentyfikować pierwsze miejsca magazynowania dwutlenku węgla" - wyjaśnił dr Gilfillan. "Wiemy już, że ropa i gaz były bezpiecznie magazynowane w złożach przez miliony lat. Nasze badania wyraźnie pokazują, że dwutlenek węgla był bezpiecznie magazynowany w wodach gruntowych tych złóż." Naukowcy stwierdzili, że ilości CO2 wytrącone w minerałach były nieistotne w porównaniu z 90% gazu skutecznie usuniętego przez rozpuszczenie w wodzie. Z uwagi na zagrożenie późniejszym ulatnianiem się CO2 z powstałej "musującej" wody (niczym zimny, bulgoczący gejzer wypuszczający gaz z powrotem do atmosfery), naukowcy podkreślają, że w zakresie badań nad magazynowaniem węgla należy przyjrzeć się bliżej potencjalnej ruchliwości CO2 w wodzie. W badaniach nad monitorowaniem gazu również wykorzystano nowatorską metodologię. Zdaniem profesora Chrisa Ballentine'a z Uniwersytetu w Manchesterze, kanadyjscy i brytyjscy partnerzy wnieśli do projektu specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych aspektów śledzenia gazu. "Dzięki połączeniu naszej wiedzy byliśmy w stanie wymyślić nowy sposób obserwowania złóż dwutlenku węgla. To nowe podejście będzie również nieodzowne do monitorowania i śledzenia, gdzie znajduje się dwutlenek węgla przechwycony z elektrowni węglowych i wprowadzony pod ziemię - ma to decydujące znaczenie dla weryfikacji naszego bezpieczeństwa." W dołączonym komentarzu, dr Werner Aeschbach-Hertig z Uniwersytetu w Heidelbergu, Niemcy, powiedział: "Mimo iż rozpuszczalność w wodach gruntowych oznaczałaby możliwość przemieszczania się CO2 i ewentualnego uwolnienia do atmosfery [�] w sposób, w jaki prawdopodobnie odbywa się to w złożach gazu naturalnego, ten wynik nie oznacza, że bezpieczne magazynowanie geologiczne jest niemożliwe. Niemniej zwraca uwagę na potrzebę gruntownej oceny hydrogeologicznego otoczenia ewentualnych magazynów." Nowe metody zaproponowane przez naukowców oferują również skuteczne narzędzie do przyszłych badań nad geochemicznymi mechanizmami zatrzymywania gazu. Odkrycia znacznie poszerzyły wiedzę na temat długofalowych skutków zatrzymywania i magazynowania gazów cieplarnianych w złożach geologicznych.

Kraje

Kanada, Chiny, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone

Powiązane artykuły