Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Słowenia obejmuje przewodnictwo w sieci EUREKA

Pierwszego lipca Słowenia przejmuje od Włoch ster europejskiej sieci EUREKA, w ramach której prowadzone są badania stymulowane przez rynek. Wśród priorytetów nowego lidera wymienia się wzmocnienie pozycji sieci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), rozszerzenie jej zasię...

Pierwszego lipca Słowenia przejmuje od Włoch ster europejskiej sieci EUREKA, w ramach której prowadzone są badania stymulowane przez rynek. Wśród priorytetów nowego lidera wymienia się wzmocnienie pozycji sieci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), rozszerzenie jej zasięgu na Bałkany Zachodnie oraz zapewnienie większego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) prowadzącym badania. Słowenia, która po raz pierwszy będzie kierować siecią EUREKA, obejmuje przewodnictwo w bardzo dogodnym momencie. - Naszą ambicją jest połączenie korzyści wynikających z przewodnictwa w EUREKA i słoweńskiej prezydencji UE (od stycznia 2008 r.), a także ze współpracy z sieci i współpracy z Komisją Europejską, i w ten sposób wniesienie znaczącego wkładu w europejską politykę badawczą - powiedział Ales Mihelic, szef słoweńskiego zespołu kierującego siecią EUREKA. Prawdopodobnie największym wydarzeniem w trakcie słoweńskiego przewodnictwa będzie uruchomienie Eurostars, pierwszego europejskiego programu finansowania i wsparcia ukierunkowanego zwłaszcza na małe i średnie przedsiębiorstwa, które przeznaczają co najmniej 10 procent swoich obrotów na działalność badawczą. Celem tego ambitnego programu jest pobudzanie takich przedsiębiorstw - poprzez ułatwianie im dostępu do wsparcia i funduszy - do angażowania się w międzynarodowe projekty współpracy w dziedzinie badań i innowacji. Komisja Europejska zaproponowała, aby program potraktować jako "inicjatywę z artykułu 169", która mogłaby otrzymać wsparcie Wspólnoty. Pod przewodnictwem słoweńskim zadaniem sieci EUREKA będzie dalsze przyczynianie się do kształtowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, szczególnie w obszarze badań przemysłowych, w którym sieć ma udokumentowane doświadczenie i szerokie kontakty. Plany te były również traktowane priorytetowo podczas włoskiego przewodnictwa w sieci, kiedy to, jak twierdzi odchodzący przewodniczący Fabio Pistella, zaczęła ona odgrywać czołową rolę w transformacji ERA "od słów do czynów, szczególnie w obszarze wsparcia i finansowania działalności badawczej blisko związanej z rynkiem". Zaangażowanie sieci EUREKA w rozmowy z Komisją na temat proponowanych wspólnych inicjatyw technologicznych jest świadectwem jej dużego znaczenia w obszarze europejskich badań przemysłowych. ARTEMIS, jedna z dwóch pierwszych proponowanych inicjatyw tego typu, koncentruje się na wbudowanych systemach obliczeniowych i obejmuje dwa klastry EUREKA: ITEA 2 i MEDEA+. Słowenia planuje również poszerzenie współpracy sieci z przedstawicielami obszaru badań przemysłowych z Bałkanów Zachodnich. Członkami EUREKA są już Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra, a w planach przewidziano dalszy wzrost liczby państw członkowskich sieci w tym regionie. Pozostałe priorytety wymienione przez Słowenię obejmują przyjęcie nowej strategii komunikacji ukierunkowanej na promowanie projektów sieci EUREKA oraz nowej strategii dotyczącej przyszłości sieci.

Kraje

Słowenia