Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt UE zajmujący się problemem otyłości, narastającym w Europie w zawrotnym tempie

- Przyglądając się rozpowszechnieniu otyłości w Europie widzimy, że w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie zjawisko to pojawiło się na początku lat 80., w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba osób cierpiących na otyłość wzrastała w Europie w zawrotnym tempie. Jest to po...

- Przyglądając się rozpowszechnieniu otyłości w Europie widzimy, że w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie zjawisko to pojawiło się na początku lat 80., w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba osób cierpiących na otyłość wzrastała w Europie w zawrotnym tempie. Jest to poważny problem medyczny, z którym Europa musi się zmierzyć - powiedział Wim H.M. Saris, koordynator jednego z największych i najbardziej ambitnych projektów zajmujących się problemem otyłości. W ramach projektu DiOGenes (Diet, Obesity and Genes - dieta, otyłość i geny) finansowanego przez UE prowadzi się badania nad czynnikami dietetycznymi, genetycznymi, fizjologicznymi i psychologicznymi, które mają wpływ na ten stan. Obecnie 10 procent populacji europejskiej cierpi na otyłość, a związane z nią koszty pochłaniają w skali kontynentu około 5 procent funduszy budżetowych przeznaczonych na zdrowie. Chociaż naukowcy są nawet zgodni co do tego, że za otyłość odpowiadają w głównej mierze czynniki genetyczne, niemniej obecna epidemia jest również wynikiem czynników wiążących się ze stylem życia, w tym ubogiego lub niewłaściwego sposobu odżywiania się i zbyt małej ilości ruchu. W opinii partnerów projektu, jeżeli weźmie się pod uwagę przyczyny genetyczne, w obecnych warunkach skuteczne kontrolowanie ilości spożywanego pożywienia jest dla ludzi zasadniczo niewykonalne. Z tego względu projekt skupi się przede wszystkim na zbadaniu roli węglowodanów i pożywienia o wysokiej zawartości białka w podnoszeniu poziomu nasycenia, czyli wywołania odczucia wypełnionego żołądka. W początkowym etapie badań podstawą będzie bank DNA zawierający dane ponad 13 000 osób; dalsze analizy obejmą długofalowe badania interwencyjne dotyczące odżywiania, prowadzone w ośmiu krajach europejskich w rodzinach składających się zarówno z osób otyłych, jak i osób o prawidłowej wadze. Ten obszar projektu obejmie badania w dwóch supermarketach - w Kopenhadze (Dania) i w Maastricht (Holandia) - w których rodziny będą "kupować" żywność, a informacje na ten temat będą gromadzone w bazie danych w celu określenia jej składników odżywczych. Pozwoli to na opracowanie w ramach projektu metody przewidywania zmiany wagi danej osoby w zależności od różnych składników odżywczych zawartych w pożywieniu. A to z kolei umożliwi badaczom ustalenie dla każdej rodziny sposobu leczenia dostosowanego do jej potrzeb, opartego na diecie. Ostatecznym celem zaplanowanego na pięć lat projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów spożywczych, które smakowałyby konsumentom i zawierały odpowiednie składniki sygnalizujące im osiągnięcie poziomu nasycenia, co ograniczyłoby ilość spożywanych pokarmów. Projekt jest finansowany w ramach priorytetu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" szóstego programu ramowego (6. PR) UE.

Kraje

Dania, Niderlandy