Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Sondaż uwydatnia zainteresowanie Europejczyków badaniami w dziedzinie zdrowia

Z nowego sondażu Eurobarometru wynika, że Europejczycy są bardziej zainteresowani badaniami w dziedzinie medycyny i zdrowia niż wiadomościami ze świata czy sprawami gospodarczymi. Jak informuje Komisja Europejska, 71 procent badanych stwierdziło, że interesuje się badaniami ...

Z nowego sondażu Eurobarometru wynika, że Europejczycy są bardziej zainteresowani badaniami w dziedzinie medycyny i zdrowia niż wiadomościami ze świata czy sprawami gospodarczymi. Jak informuje Komisja Europejska, 71 procent badanych stwierdziło, że interesuje się badaniami w dziedzinie medycyny i zdrowia, a 60 procent wyraziło zainteresowanie nauką i technologią. Dla porównania, wiadomościami ze świata i sprawami gospodarczymi interesuje się odpowiednio 70 i 68 procent Europejczyków. Co ciekawe, wśród mężczyzn zainteresowanie nauką i technologią jest większe niż wśród kobiet, które bardziej interesują się badaniami w dziedzinie medycyny i zdrowia. Również młodsi dorośli są bardziej zainteresowani nauką i technologią, natomiast dla osób w starszych grupach wiekowych ciekawsze są badania w dziedzinie medycyny i zdrowia. Wysoki poziom zainteresowania obydwoma tematami wykazują osoby z wyższym wykształceniem, jak również osoby, które bądź cierpiały na chorobę przewlekłą lub zagrażającą życiu, bądź miały z takimi chorobami kontakt poprzez dotknięte nimi osoby w rodzinie. W odpowiedzi na pytanie o najbardziej interesujące aspekty badań związanych ze zdrowiem 78 procent respondentów wskazało wyniki tych badań. Na pytanie, czym byliby zainteresowani, gdyby badano poważną chorobę, 60 procent respondentów wymieniło nowe odkrycia, podczas gdy jedna trzecia chciałaby poszerzyć swą wiedzę o sposobach rozprzestrzeniania się choroby oraz jej przyczynach i leczeniu. "Innymi słowy to, co najbardziej interesuje Europejczyków w badaniach w dziedzinie medycyny i zdrowia, to wartość dodana, którą mogą uzyskać z takich badań, na przykład informacje umożliwiające im lepszą ochronę przed chorobami zakaźnymi", stwierdzają autorzy sondażu. Telewizja zajmuje pierwsze miejsce jako źródło informacji o tych zagadnieniach, a tuż za nią wymieniane są gazety, radio i czasopisma. Jednocześnie Internet staje się coraz ważniejszym źródłem informacji, szczególnie dla młodych Europejczyków. Jednym z głównych celów sondażu było poznanie zakresu wiedzy Europejczyków o finansowanych przez UE badaniach w dziedzinie medycyny. Około połowy respondentów wie, że naukowcy mogą pracować ze swoimi europejskimi kolegami w ramach wspólnych projektów badawczych, a trzy czwarte ma świadomość, że UE może pomagać w finansowaniu takich projektów. Ogólnie rzecz biorąc osoby, które wyraziły duże zainteresowanie nauką, z większym prawdopodobieństwem słyszały o możliwości finansowania projektów współpracy badawczej ze środków unijnych. - Ten sondaż Eurobarometru wskazuje na rosnące wśród Europejczyków zainteresowanie zagadnieniami badawczymi, szczególnie w obszarach, które bezpośrednio ich dotyczą - skomentował Janez Potočnik, komisarz UE ds. nauki i badań naukowych. - Chęć uzyskiwania informacji o badaniach w dziedzinie medycyny i zdrowia niewątpliwie związana jest ze zjawiskiem starzenia się populacji. Pokrzepiający jest przy tym fakt, że młode pokolenie interesuje się zarówno takimi badaniami, jak i nauką i technologią. Sondaż ten uwydatnia naszą odpowiedzialność za przekazywanie społeczeństwu informacji o wynikach badań, które wspieramy.

Powiązane artykuły