European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Nowy Europejski System Kwalifikacji ma promować mobilność i uczenie się przez całe życie

Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli projekt rezolucji w sprawie powołania Europejskiego Systemu Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie (EQF), wzywając do uznawania kwalifikacji zawodowych w całej UE. Projekt rezolucji, opracowany przez włoskiego centropr...

Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli projekt rezolucji w sprawie powołania Europejskiego Systemu Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie (EQF), wzywając do uznawania kwalifikacji zawodowych w całej UE. Projekt rezolucji, opracowany przez włoskiego centroprawicowego deputowanego Mario Mantovaniego, został przyjęty w pierwszym czytaniu i zmierza do poprawy mobilności transgranicznej pracowników i osób uczących się. Daje też państwom członkowskim czas do roku 2010 na przystosowanie systemów kwalifikacji do EQF, w ten sposób by świadectwa i dyplomy zawierały odniesienie do EQF. System EQF będzie funkcjonował jako siatka tłumaczenia wszystkich kwalifikacji, od dyplomów ukończenia szkół, poprzez świadectwa kształcenia zawodowego, po najwyższe stopnie naukowe, na podstawie ośmiu poziomów referencyjnych, od podstawowego do zaawansowanego. Będą one opisywać wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata, niezależnie od kraju czy systemu, w którym osoba ucząca się zdobyła kwalifikacje. Według Komisji Europejskiej to przesunięcie nacisku z przekazywanej wiedzy na wynik uczenia się będzie oznaczać lepsze dostosowanie przepisów o kształceniu i szkoleniu do ewoluujących potrzeb rynku pracy. Ułatwi to także walidację nauczania nieformalnego i niesformalizowanego oraz poprawi przenoszenie i wykorzystywanie kwalifikacji pomiędzy różnymi krajami oraz systemami kształcenia i szkolenia. Choć propozycje te nie są prawnie wiążące, można je traktować jako reakcję na zapotrzebowanie na prawdziwie mobilną i elastyczną siłę roboczą w UE. - Ludzie w Europie zbyt często napotykają przeszkody, kiedy próbują przeprowadzić się z jednego kraju do drugiego, by uczyć się lub pracować. Czasem stają też w obliczu barier, gdy chcą się przenieść z jednej części systemu kształcenia w ich własnym kraju do innej, np. z kształcenia i szkolenia zawodowego do szkolnictwa wyższego - powiedział Ján Figel', europejski komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży. - System EQF sprawi, że różne kwalifikacje będą bardziej czytelne w różnych krajach europejskich i w ten sposób będzie on promować zwiększenie mobilności związanej z nauką i pracą. W obrębie krajów już zachęcił on do opracowania Krajowych Systemów Kwalifikacji. EQF będzie też promować uczenie się przez całe życie, na przykład poprzez ułatwianie zaliczania tego, czego ludzie się już nauczyli - wyjaśnił. - Ta rezolucja ustanowiła pewien wzorzec. Jestem przekonany, że ten system kwalifikacji odegra znaczącą rolę w zrewolucjonizowaniu świata pracy i edukacji - powiedział Mario Mantovani na konferencji prasowej Parlamentu Europejskiego. - Umiejętności i know-how obywateli będą uznawane w całej UE. To duży skok, jeśli chodzi o integrację w Europie. Po porozumieniu zawartym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję, system EQF zostanie w najbliższych tygodniach oficjalnie przyjęty przez Radę.

Powiązane artykuły