Skip to main content

CIVICITI: THE CITIZEN PARTICIPATION PLATFORM

Article Category

Article available in the folowing languages:

Civiciti: technologia w służbie demokracji uczestniczącej

Oprogramowania do podejmowania decyzji cieszą się popularnością, a na tym nieustannie rozwijającym się rynku producent Civiciti odniósł jeden z najbardziej znaczących sukcesów. Opracowana przez Civiciti technologia elektronicznego głosowania zapewnia wszystkim zainteresowanym władzom publicznym olbrzymie korzyści płynące z demokracji uczestniczącej, a co więcej, oferuje konkretne usługi także prywatnym firmom i podmiotom z sektora edukacji.

Społeczeństwo

Wszystko zaczęło się w Hiszpanii, gdzie władze gmin wyraziły chęć włączenia mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących lokalnych spraw. Platforma Civiciti (The Citizen Participation Platform) idealnie odpowiadała ich potrzebom – jako bezpieczna, oparta na chmurze technologia elektronicznego głosowania umożliwiająca użytkownikom przedstawianie wniosków, a władzom gminnym wybór najlepszych propozycji, które następnie poddawano pod głosowanie mieszkańców. W tamtym czasie na rynku nie było narzędzi tego typu. Ale mamy rok 2019 i platforma Civiciti jest używana już przez ponad 100 klientów w dziewięciu krajach. Udało się to częściowo dzięki dofinansowaniu ze środków pilotażowej inicjatywy Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach Instrumentu dla MŚP. „Dzięki finansowanemu przez UE studium wykonalności dowiedzieliśmy się po raz pierwszy, że Civiciti można z łatwością wykorzystać w Ameryce Łacińskiej, gdzie produkt nie wymaga adaptacji. Funkcje i język były już doskonale dostosowane do rynku, a w Ameryce Środkowej i Południowej istnieje ponadto wspaniała kultura aktywności obywatelskiej, w której czasami wykorzystywane są rozwiązania technologiczne”, wyjaśnia Aleix Cereto, specjalista ds. rozwoju biznesu w Civiciti. W gminach będących użytkownikami Civiciti platforma ta stała się integralną częścią polityki. Podczas pisania tego artykułu hiszpańskie miasto La Bisbal właśnie kończyło proces partycypacyjny, w którym obywatele głosowali nad tym, w jaki sposób rozdzielić budżet w wysokości 140 000 EUR w ramach 29 projektów dotyczących wielu dziedzin, od modernizacji miejskiego basenu do zastosowania energii słonecznej w budynkach publicznych, uporządkowania terenów zielonych i ulepszenia punktów ładowania samochodów elektrycznych. Większe zaangażowanie, większa odpowiedzialność Obietnica Civiciti jest kusząca: zwiększenie zaangażowania bez gwałtownego wzrostu wydatków, a w efekcie zmniejszenie przepaści między obywatelami a władzami i przywrócenie zaufania tych pierwszych do tych drugich. Jak zaznacza Cereto, istnieje coraz więcej dowodów na to, że metody głosowania elektronicznego wpływają na zwiększenie aktywności obywateli, przy czym są wykorzystywane głównie przez nowych uczestników, a nie przez już zaktywizowanych obywateli, więc jest to prawdziwa okazja dla rządzących stojących w obliczu rosnącej presji w zakresie większej przejrzystości, odpowiedzialności i konsultacji społecznych. Studium wykonalności było również okazją dla firmy do walidacji strategii dywersyfikacji. Jak początkowo zakładano, platformę można łatwo dostosować do użytku nie tylko w gminach lub organach administracji publicznej, ale w dowolnej organizacji. Civiciti: więcej niż tylko wybory Wśród potencjalnych klientów Civiciti zidentyfikowano dwie dodatkowe grupy. Pierwszą z nich jest sektor prywatny – przedsiębiorstwa mogą wykorzystać ten system na przykład do konsultacji z pracownikami w sprawie strategicznych działań lub pomysłów na nowe produkty i formułować wnioski w oparciu o dedykowany system danych. Z kolei sektor edukacji może wykorzystać potencjał Civiciti do tworzenia przestrzeni partycypacyjnej, w której uczniowie, nauczyciele i rodzice mają szansę dzielić się swoimi opiniami i propozycjami. „Zainteresowanie podmiotów z tych sektorów stało się wyraźne po dwóch latach naszej obecności na rynku”, wspomina Cereto. „Wdrożyliśmy już portale pilotażowe dla uniwersytetów, szkół i firm prywatnych i przeprowadziliśmy głosowanie na żywo podczas zgromadzeń akcjonariuszy. W ciągu najbliższych lat planujemy jeszcze bardziej rozwinąć ten segment”. Teraz, kiedy faza 1 projektu została ukończona, firma Civiciti zamierza kontynuować realizację strategii ekspansji na rynki Europy Zachodniej i obu Ameryk. Firma będzie nadal wprowadzać nowe funkcje na potrzeby oprogramowania dla organizacji prywatnych, jednocześnie ulepszając te przeznaczone dla gmin. Platforma wkrótce będzie dostosowana do wymogów zgromadzeń akcjonariuszy, wyborów partii politycznych, wyborów na uniwersytetach, szkół i stowarzyszeń zawodowych.

Słowa kluczowe

Civiciti, demokracja uczestnicząca, lokalny, obywatele, gmina, Hiszpania, Ameryka Łacińska, polityka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania